Το Σωματείο οι φίλοι του τάματος του έθνους,

πραγματοποιήσε εκδήλωση στο πολεμικό μουσείο στην Αθήνα όπου ο πρόεδρος του Σωματείου κ.Αναγνωστόπουλος παρουσίασε τα πεπραγμένα και τις προοπτικές του Πανελληνιου Προσκυνήματος του Τάματος του εθνους .

.

Go to top