Έκτακτη διακοπή νερού στη πόλη της Λευκάδας σήμερα μέχρι τις 18.00

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 25-01-2017 από 8:30 π.μ. μέχρι 18:00 μ.μ θα γίνει έκτακτη διακοπή νερού στη πόλη της Λευκάδας για αποκατάσταση βλάβης στον αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής, από το Τμήμα ΄Υδρευσης του Δήμου Λευκάδας,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ