Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου με θέμα συζήτησης σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Πατρών με Εισηγητή τον Δήμαρχο Γ. Παπαναστασίου.

Η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα ξεκινήσει στις 17.00 .  Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός ότι το θέμα είναι εξαιρετικά υψηλής σπουδαιότητας, τόσο για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Αγρινίου, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας του Δήμου Αγρινίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ