Έκφραση ευχαριστιών συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ι.Π. Μεσολογγίου

O Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τα μέλη του εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την τοποθέτηση αλεξικεραύνου και μπασκετών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Αναλυτικά
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4 ου Δημοτικού Σχολείου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τα μέλη του , εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το
πρόσωπό σας και την Εταιρεία, διότι με την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας για
τοποθέτηση αλεξικεραύνου και μπασκετών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,
καλύψατε τις πιο άμεσες ανάγκες που αντιμετωπίζαμε.

Με την τοποθέτηση αλεξικεραύνου προστατεύεται η ζωή και η αρτιμέλεια των μαθητών και
του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου .
Με την τοποθέτηση των μπασκετών λύθηκε το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι 170
μαθητές του σχολείου και τους επιτρέπει να αθλούνται πλέον στο βασικότερο ομαδικό άθλημα.

Κύριε Πρόεδρε ,

Η άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας , αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως όπου υπάρχουν
άνθρωποι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται θετικά και επιλύονται. Ιδιαίτερα δε αυτά που
αντιμετωπίζει η νεολαία για την οποία ενδιαφερόμαστε και πρέπει να φροντίζουμε.

Ελπίζοντας ότι και στο μέλλον θα υπάρξει ανάλογη συνεργασία, εκφράζουμε και πάλι τις θερμές
μας ευχαριστίες και ευχόμαστε Προσωπικά καθώς και στα μέλη της Εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Υγεία , Χαρά και κάθε επιτυχία στους στόχους σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ