Έργα οδοποιίας στον Δήμο Αγρινίου – Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Παπαναστασίου

Σε έργα οδοποιίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των δημοτών, προχωρά ο Δήμος Αγρινίου μετά την σχετική σύμβαση που υπέγραψε ο Γιώργος Παπαναστασίου. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών και την τσιμεντόστρωση οδοστρωμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγρινίου.

Τα σημεία έχουν καταγραφεί, κατόπιν αυτοψίας της Δ/σης Tεχνικών Υπηρεσιών, ως επικίνδυνα για την ασφάλεια των δημοτών.
Στις θέσεις που υποδείχθηκαν θα κατασκευαστούν απλές περιφράξεις επί των τοιχίων. Επίσης προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις γνωστοποιημένες στην υπηρεσία βλάβες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ