Έργα χρήσιμα για τους πολίτες με σχέδιο και όραμα στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

2017.11.29 @ 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτική Ελλάδας 2014-2020 #ΕΣΠΑ #ESPA #EUinMyRegion

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπου παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
«Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ζωτική πηγή χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες» ανέφερε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι «απαιτείται μια ισχυρή, αποτελεσματική και με επαρκείς πόρους Πολιτική Συνοχής για όλες τις Περιφέρειες μετά το 2020, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, και θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει υφιστάμενες και νέες προκλήσεις, συμβάλλοντας σημαντικά, σε όρους αλληλεγγύης, στην ενίσχυση της ΕΕ στο σύνολό της”.
Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της Πολιτικής Συνοχής, ο κ. Κατσιφάρας επεσήμανε ότι «αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μία από τις πιο ορατές πολιτικές της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας τα οφέλη της Ευρώπης στους πολίτες της, αφού οι κύριοι δικαιούχοι της είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι».
Εστιάζοντας στη Δυτική Ελλάδα, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η αξιοποίηση του αναξιοποίητου δυναμικού και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά και κοινωνικά.
«Όραμά μας είναι η Αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» τόνισε χαρακτηριστικά
Η πορεία υλοποίησης
Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, υπεύθυνη διαχείριση και διαφάνεια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 490.985.732 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης– 407.836.754 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 83.148.978 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) .
Η πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σύμφωνα και με τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

2017.11.29 @ 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτική Ελλάδας 2014-2020 #ΕΣΠΑ #ESPA #EUinMyRegion

Εκδήλωση στους «Δρόμους του ΕΣΠΑ»

2017.11.28 @ Εκδήλωση “Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ” για τη δημοσιότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτική Ελλάδας 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 #ΕΣΠΑ #ESPA #EUinMyRegion

Στο μεταξύ το βράδυ της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2017, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, με τίτλο «Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ», στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επελέγησαν τρία έργα, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και συγκεκριμένα:
Το Λιμάνι Κατακόλου στην Ηλεία, ένα έργο πού έχει τελειώσει και έχει παραδοθεί. Η επέκταση του λιμένα Κατακόλου είναι το πρώτο έργο προτεραιότητας που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί τη σφραγίδα της Περιφέρειας για το σύνολο έργων που έγινε μέσω του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Με την επέκταση προσφέρεται η δυνατότητα της πρόσδεσης μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων, ενώ και με την επέκταση του κρηπιδώματος προστατεύεται η παραλιακή ζώνη.
η Μικρή Περιμετρική Πατρών στην Αχαΐα, ένα έργο που υλοποιείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η Μικρή Περιμετρική τέθηκε ως προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς για περισσότερα από 10 χρόνια «βάλτωνε». Είναι το έργο που έχει γίνει ανάγκη πλέον της τοπικής κοινωνίας και η αποπεράτωσή της θα δώσει άλλη πνοή στην Πάτρα
Η ανάπλαση της Τουρλίδας στην Αιτωλοακαρνανία, ένα έργο που έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, στο πλαίσιο της ΟΧΕ Αιτωλικού-Μεσολογγίου. Το έργο ανάπλασης και ανάδειξης της Τουρλίδας είναι πολυεπίπεδο, καθώς προγραμματίζονται δημιουργία ποδηλατόδρομου, πεζόδρομου, ειδικού παρατηρητηρίου για πουλιά, θέσεις για ερασιτέχνες ψαράδες και πολλές ακόμη παρεμβάσεις που θα προβάλλουν την περιοχή πανελλαδικά, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως τόπο περιβαλλοντικού τουρισμού. Το έργο ύψους 2,8 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.

«Η Ευρώπη είναι των πολιτών και οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι γίνεται με τα χρήματά τους. Και οι πολίτες ζητάνε αποτελέσματα. Έτσι, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις δημοσιότητας που δίνουν το σύνθημα για την αλλαγή στη νοοτροπία, στην κουλτούρα, στη φιλοσοφία των έργων και των πρωτοβουλιών, που σχεδιάζει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» εξήγησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τη φιλοσοφία των ενημερωτικών εκδηλώσεων και κατέληξε: «Δουλεύουμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για την κοινωνία και την περιοχή μας, και δεν σταματάμε. Ότι δεν κάνουμε έργα, απλά για να τα κάνουμε. Με τα χρήματα των πολιτών κάνουμε έργα ουσίας, καλύπτουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει η Περιφέρειά μας εστία προσέλκυσης επενδυτών, τουριστών, επιχειρηματιών και νέων ανθρώπων που θα θέλουν να μείνουν στην πατρίδα τους, στη γειτονιά τους, στην πόλη τους».
ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ:
Το σποτ «Δεν είναι λόγια είναι ΕΣΠΑ» που προβλήθηκε στη σημερινή έναρξη των εργασιών της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας, στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=jwG8oXGCPtE
Τη σημερινή ομιλία του Περιφερειάρχη στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=0SQ5rJnnE5s
Απόσπασμα της χθεσινής ομιλίας του Περιφερειάρχη στην εκδήλωση «Στους Δρόμους του ΕΣΠΑ» στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=fRLyWGyDuVs
Τη δήλωση του Περιφερειάρχη στα ΜΜΕ χθες στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=EdzIajHbCAo

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ