Έργο μεγάλης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας για την παραλίμνια περιοχή ξεκινάει από το Δήμο Ιωαννιτών

Απομάκρυνση εργοταξίου από τη λίμνη και δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων
Σε διαδικασία υλοποίησης μπήκε ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Ιωαννιτών, αυτό της απομάκρυνσης του εργοταξίου από τη λίμνη και της κατασκευής νέων σύγχρονων κτιρίων και υποδομών στις οποίες θα μετεγκατασταθεί.
Ένα έργο αποφασιστικής σημασίας για την αναβάθμιση της παραλίμνιας περιοχής το οποίο μάλιστα ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει από δικούς του πόρους.
Ένα έργο εμβληματικό γι’ αυτή τη δημοτική περίοδο, τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο συμβολισμού, με το Δήμαρχο, Θωμά Μπέγκα να δηλώνει πως “η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει διακηρύξει από την αρχή της θητείας της ότι η απομάκρυνση του εργοταξίου από τη λίμνη και η δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων, αποτελεί έναν κορυφαίο στόχο. Είμαι ευτυχής γιατί μπορούμε να τον κάνουμε πράξη. Υλοποιούμε ένα έργο που αναβαθμίζει την παραλίμνια περιοχή. Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε προσβολή για το Δήμο μας την ύπαρξη του εργοταξίου επί πολλά χρόνια, στις όχθες της Παμβώτιδας”.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι τα τέλη του 2018 η υπηρεσία της καθαριότητας και το σύνολο του εργοταξίου, να λειτουργούν στις καινούργιες εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε ιδιόκτητη έκταση του Δήμου εμβαδού 30 στρεμμάτων, η οποίο βρίσκεται στα όρια της Δ.Ε. Ανατολής, έναντι των γηπέδων της ΕΠΣΗΠ.

Η υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» – όπως είναι ο τίτλος του – ξεκινάει με την προκήρυξη όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση του. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ιωαννιτών προκήρυξε τις τρεις βασικές μελέτες για την υλοποίηση του έργου: 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ενώ είχε προηγηθεί η προπαρασκευαστική διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες ολοκλήρωσαν ορισμένες από τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.
Το στάδιο εκπόνησης μελετών για την πλήρη ωρίμανση του έργου αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέσα στο 2017 να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου κατασκευής του νέου εργοταξίου, καθώς έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του από ίδιους πόρους του Δήμου. Ήδη για το 2017 έχει προβλέψει τη διάθεση αρχικού ποσού 1.000.000 ευρώ κι αν χρειαστεί θα προστεθεί νέο κονδύλιο το 2018.

“Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι τα τέλη του 2018 να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός σύγχρονου, ελκυστικού και λειτουργικού κτιριακού συγκροτήματος, όπου θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας, άλλα και το σύνολο του εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών”, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας.

Έτσι όχι μόνο απομακρύνεται από τις όχθες της λίμνης μια εστία περιβαλλοντικής κι αισθητικής υποβάθμισης της, αλλά διευκολύνεται ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του παραλίμνιου μετώπου, όπως αυτός εξειδικεύεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που έχει καταρτίσει η Δημοτική Αρχή.

Τι περιλαμβάνουν οι νέες εγκαταστάσεις

Πέραν του γεγονότος ότι το εργοτάξιο του Δήμου είναι εγκατεστημένο δεκαετίες στις όχθες της Παμβώτιδας με ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι όπως είναι δομημένο δεν πληρεί βασικούς κανόνες και πρότυπα λειτουργικότητας. Το νέο εργοτάξιο θα διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των λειτουργιών του, με γνώμονα την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών της καθημερινότητας των δημοτών. Στη νέα έκταση του εργοταξίου εμβαδού 30 στρεμμάτων, οι κτιριολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :
Χώρους γραφείων, όπου θα στεγαστούν οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι πολιτικοί προϊστάμενοι των ανωτέρω διευθύνσεων
Χώρους ιατρείου, αποδυτηρίων και φιλοξενίας των υπαλλήλων βάρδιας.
Χώρους υποδοχής κοινού και χώρους συνάθροισης των υπαλλήλων
Αίθουσα συσκέψεων
Αποθηκευτικούς χώρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η κεντρική αποθήκη υλικών του Δήμου, αποθήκη άλατος, αποθήκη υλικών εργαστηρίων (σιδερικά, ξυλουργικά, κλπ)
Πλυντήριο – Λιπαντήριο για τα μηχανήματα και και τα απορριματοφόρα του Δήμου
Συνεργείο αυτοκινήτων
Χώρους Εργαστηρίων Τεχνητών (σιδηρουργοί, ξυλουργοί κλπ)
Πρατήριο Καυσίμων
Αμαξοστάσιο, για τα μηχανήματα και τα οχήματα του Δήμου. Το αμαξοστάσιο δύναται να είναι μερικώς ή ολόκληρο στεγασμένο
Χώρους στάθμευσης υπαλλήλων και επισκεπτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ