« ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»Συμπαράσταση στον αγώνα των φοιτητών των τμημάτων Δ.Π.Φ.Π και Δ.Ε.Α.Π.Τ.

Η Δημοτική Παράταξη « ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» εκφράζει τη συμπαράστασή της στον αγώνα των φοιτητών των τμημάτων Δ.Π.Φ.Π και Δ.Ε.Α.Π.Τ. του Πανεπιστημίου για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Είναι διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων διότι, παρά τις υποσχέσεις, ουδόλως ενδιαφέρθηκαν πραγματικά μέχρι σήμερα να δώσουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Επίσης ευθύνες ανήκουν και στο Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ο οποίος ουδέν έπραξε μέχρι σήμερα για την υλοποίηση της υπ’ αριθμ.86/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ανέλαβε την υποχρέωση να δρομολογήσει δράσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν χώροι για σύσταση των αναγκαίων υποδομών που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή παραμονή και διαβίωση των φοιτητών.
ΚΑΛΟΥΜΕ τον Δήμαρχο Αγρινίου να ενεργήσει άμεσα και να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ΄ αριθμ. 86/2015 απόφαση του Δ. Σ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να συσταθεί άμεσα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων η οποία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, τους εκπροσώπους των φοιτητών και τον Δήμο Αγρινίου, θα καταγράψει τους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν στέγαση, θα αναζητήσει καταλύματα (ξενοδοχεία, διαμερίσματα κλπ), για την ΑΜΕΣΗ στέγασή τους και θα διεκδικήσει από το αρμόδιο Υπουργείο την αντίστοιχη χρηματοδότηση.
Καλούμε τους υπεύθυνους του Υπουργείου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση των αιτημάτων των φοιτητών όλων τμημάτων του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο και να ικανοποιήσουν άμεσα τα ακαδημαϊκής φύσεως ζητήματα των φοιτητών που δεν έχουν ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος όπως:
Για το ΔΠΦΠ. Μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
Για το ΔΕΑΠΤ. Άμεση ένταξη του Τμήματος στον κλάδο ΠΕ-09 Οικονομολόγων, εξειδίκευση 5 χρόνια.
Άμεση πρόσληψη τουλάχιστον 2 μελών ΔΕΠ Οικονομολόγων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ