ΑΠ.ΚΑΤΣΙΦΡΑΡΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει ως προτεραιότητα στη στρατηγική της, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής προστασίας, προώθησης της αλληλεγγύης, στήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να αντιμετωπιστεί η κρίση και οι συνέπειές της και να συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων.

Η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει μέσω των στρατηγικών της η Περιφερειακή Αρχή, βρίσκεται στο επίκεντρο και της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), αφού ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ως Πρόεδρος της Επιτροπής, (αλλά και τα προηγούμενα χρόνια καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατείχε τη θέση της αντιπροεδρίας) προωθεί την ενίσχυση των δράσεων για την στήριξη των πολιτών όλων των Περιφερειών και Πόλεων, σε όλα τα Όργανα της Ε.Ε., ώστε έτσι οι ανάγκες των κοινωνιών να φθάνουν στην ηγεσία και αυτές να φροντίζουν για την ικανοποίησή τους.

«Η Διαμεσογειακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των περιφερειών μελών της, αποφάσισε να ακολουθήσει μια εσωτερική διαδικασία μελέτης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου και να εξετάσει τις προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Πρέπει να ωριμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών αναγκών», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης και της Μεσογείου έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – αφού αυτός ο νέος οικονομικός τομέας αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο των κοινωνικών παροχών σε όρους απασχόλησης και υποστήριξη των αναγκών των πολιτών – και θεωρούν σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη από τις εθνικές οικονομίες» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε:
«Η Περιφέρειά μας δίνει σημαντικό μερίδιο της πολιτικής που ακολουθεί στην υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι κοινωνίες, οι πολίτες. Από το 2014, έχουμε συμπεριλάβει στο ΠΕΠ 2014-2020, συνολικά 39 νέες δομές συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 30,3 εκατ. ευρώ, που στηρίζουν την κοινωνία, την ενημερώνουν, της παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους και εξασφαλίζουν τη διαμονή και διατροφή σε αστέγους ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επίσης, έχουμε ήδη εντάξει τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ