ΑΡΑΧΩΒΑ 9 ΜΕ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χειμερινό Σχολείο Γηριατρικής θα πραγματοποιηθεί στην Αράχωβα από Παρασκευή 9 μέχρι Κυριακή 11 Δεκεμβρίου απο την Ελληνική Γηριατρική & Γεροντολογική Εταιρείας ΝΔ. Ελλάδας.
[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/2_12_16/GHRAIATRIKH ARAXVBA.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ