Αγρίνιο: Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα (29/03) με τηλεδιάσκεψη

Tην Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 4η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (8μηνα).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Παπαναστασίου).

 1. Μετατροπή συμβάσεων υπαλλήλων που εργάζονται σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΗΦΗ του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Μεσολογγίου για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΓΑΘΗΣ ΣΤΑΜΝΑΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση του έργου: «Προδιαγραφές ομοιογένειας και παρεμβάσεων κοινόχρηστων χώρων αστικού ιστού Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Μεταβίβαση αρμοδιότητας (υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας) Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 89&97/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Αναμόρφωση Οικονομικών στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 (Ο.Π.Δ. – Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 69/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Συμπλήρωση και διόρθωση των υπ’ αριθμ. 154/2020 και 6/2021 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού (ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) στο όνομα του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα Πειραιώς για τις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου» και «Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού (ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) στην τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα του Δήμου Αγρινίου, για την Κοινότητα Αγαλιανού Δήμου Αγρινίου», αντίστοιχα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2021 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Εξαγορά δεσμευμένων οικοπεδικών εκτάσεων για ανέγερση Σχολείου στο Ο.Τ.92 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 42/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 548Β σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. Α163/2019 απόφασης του Διοικητικού πρωτοδικείου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, μετά την κύρωση της 1/2016 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής επί της 4/98 Π.Ε. (Επί αιτήσεως Αφών Καγκάδη).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 44/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Απευθείας αγορά ή μη ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου μεταξύ των ΟΤ234, ΟΤ236 και Ο.Τ. 236Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο αδιάνοικτο τμήμα της οδού Μεσολογγίου, (φερόμενης συνιδιοκτησίας Ι. Ραυτόπουλου και Ρουμπίνας Γιαννάκη το γένος Ραυτόπουλου).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 45/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Απευθείας αγορά ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου μεταξύ των Ο.Τ. 458 και ΟΤ459Α του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (φερόμενης ιδιοκτησίας Β. Αγγελόπουλου).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 46/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Απευθείας αγορά ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ των Ο.Τ. 87 και ΟΤ89 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου σύμφωνα με την 4/2008 Πράξη Αναλογισμού (φερόμενης συνιδιοκτησίας Υφαντή Λουίζας, Τσιρώνη Μαριάννας και Τσιρώνη Ροδαλίας).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 47/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου στην οποία στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου στο Ο.Τ. 119 σχ. πόλης Αγρινίου, με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δ. Αγρινίου στο Ο.Τ. 1258 σχ. πόλης Αγρινίου (περιοχή Επέκτασης 1991).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 1. Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δ.Ε.. Αγρινίου στο Ο.Τ. 1258 & στο Ο.Τ. 119 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (μεταστέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

21. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 51/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

22. Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 50/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ