Ανέλαβε υπηρεσία νέος ιατρός Επιμ. Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Η Διοίκηση του νοσοκομείου σας ενημερώνει ότι στις 14/11/2017 ανέλαβε υπηρεσία ιατρός Επιμ. Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας.
Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων δύο ιατρών Επιμ. Β΄, ειδικότητας Παθολογίας, οι οποίες έχουν σταλεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας και αναμένεται σύντομα η προσέλευσή τους.

Ακόμη σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία κρίσης ιατρού Επιμ. Β΄ για την Μ.Ε.Θ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ