Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που αφορούν την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα 2014-2020» για τη επιχορήγηση του έργου: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου»

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που αφορούν την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα 2014-2020» για τη επιχορήγηση του έργου: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου». Ο προϋπολογισμός του έργου ύψους 117.000€ αφορά την πρόσληψη δύο ατόμων, ενός Κοινωνικού Λειτουργού( ΠΕ/ΤΕ) και ενός ΔΕ Διοικητικού( βοηθητικό προσωπικό) για χρονικό διάστημα τριών χρόνων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και μέρος των λειτουργικών του εξόδων.
Ο σκοπός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο δίκτυο των πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ