Ανυπότακτο Αγρίνιο – Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά οι ερωτήσεις που κατέθεσε η παράταξη Ανυπότακτο Αγρίνιο στο χθεσινό Δημοτικό συμβούλιο

κ. Πρόεδρε, από τον Μάιο του 2013 έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός για μελέτη και κατασκευή της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης μας. Από τότε έχουν περάσει τέσσερα (4) χρόνια και ακόμη το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Δεδομένου της σπουδαιότητας του έργου αλλά και της κατεπείγουσας αναγκαιότητας της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του, ερωτάται η δημοτική αρχή:

Ερώτηση 1η
α)Που οφείλεται η τόσο μεγάλη καθυστέρηση;
β) Εξ αιτίας αυτής της καθυστέρησης υπάρχει κίνδυνος να απενταχθεί το έργο και να χαθεί η χρηματοδότηση του;
γ) Εφόσον το ΔΣ της ΔΕΥΑ προχώρησε στην ανακήρυξη του αναδόχου, γιατί το έργο δεν προχωρεί;
δ) Η απόρριψη της υπ αριθ 75/2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ, από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης (σχετική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης στις 20/12/2016 – έλεγχος νομιμότητας), δημιουργεί πιθανή καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου ή κάποια άλλη εμπλοκή;

Ταυτόχρονα ερωτάται η διοίκηση της ΔΕΥΑ:

Ερώτηση 2η
α) Ποιο ακριβές ποσό έχει δαπανηθεί για την προμήθεια υποχλωριόδους νατρίου για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα;
β) Με ποια διαδικασία έγιναν οι παραπάνω προμήθειες;

Τέλος κ Πρόεδρε, όπως και σεις γνωρίζεται από την δημιουργία της μονάδος του βιολογικού καθαρισμού η λειτουργία του έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Προς τούτο ερωτάται η διοίκηση της ΔΕΥΑ Αγρινίου:

Ερώτηση 3η
α) Ποια ή ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την  λειτουργία της εγκατάστασης και επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης μας;
β) Ποιο το ετήσιο κόστος της;  
γ) Με ποια διαδικασία έχουν γίνει οι συγκεκριμένες αναθέσεις;  
δ) Τι καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού από την ΔΕΥΑ με δικό της προσωπικό;
ε) Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην συγκεκριμένη δομή και με ποια σχέση εργασίας;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ