Απάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζη σε Ερώτηση που κατέθεσε ο Κ. Καραγκούνης σχετικά με τις απαιτούμενες βελτιώσεις στο Αρδευτικό Έργο Χαλκιόπουλου Αμφιλοχίας.

Όσον αφορά για τη μελέτη του θέματος «Βελτιώσεις σε Αρδευτικό Έργο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας»,
, η Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση των έργων που κρίνονται απαραίτητα για κάθε Περιφέρεια, Π. Ενότητα, Δήμους κ.λ.π. πρέπει να γίνεται με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Φορέα και εν προκειμένω των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμόδιων ΓΟΕΒ ή ΤΟΕΒ. αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών σε απάντηση της σχετικής ερώτησής που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη της ΝΔ, με θέμα «Βελτιώσεις σε Αρδευτικό Έργο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας.

Αναλυτικά η απάντηση στην ερώτηση του κ. Καραγκούνη:

Σε απάντηση της με αρ. 7627/26-07-2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη της ΝΔ, με θέμα «Βελτιώσεις σε Αρδευτικό Έργο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας», Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Αντώνης Κοτσώνης, σας γνωρίζουμε ότι:

Όσον αφορά για τη μελέτη του θέματος της σχετικής ερώτησής σας, η Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 3852/10 και συγκεκριμένα το άρθρο 186 παρ. στ, σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων, Περιφερειών στους τομείς των Έργων της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση των έργων που κρίνονται απαραίτητα για κάθε Περιφέρεια, Π. Ενότητα, Δήμους κ.λ.π. πρέπει να γίνεται με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Φορέα και εν προκειμένω των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμόδιων ΓΟΕΒ ή ΤΟΕΒ.
Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων εμπλέκεται μόνο στη μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου.
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) στην ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας έχει δημοπρατήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

«Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών έργων παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», συμβατικής αμοιβής 603.777,48 ευρώ (με ΦΠΑ)
και

«Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών έργων Α’ φάσης περιοχών Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας», συμβατικής αμοιβής 703.470,21 ευρώ (με Φ.Π.Α.) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο σύνταξης των οριστικών μελετών, αφού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ