Απολογισμός Ημερίδας με θέμα: « Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στο Κλάδο της Αγροδιατροφής, Βιομηχανία Τροφίμων & Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας »

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – ΤομέαςΘαλασσοκαλλιέργειας», διοργάνωσε την 1η ενημερωτική Ημερίδα εκδήλωση με θέμα :
« Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στο Κλάδο της Αγροδιατροφής, Βιομηχανία Τροφίμων & Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας »
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 18:00, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα.
Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι και το Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική εξωστρέφειας που δίνατε στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη που παράγει στο σύνολο της, καθώς και η μέχρι τώρα πορεία Υλοποίησης και Οικονομικής Διαχείρισης.
Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος ευχαρίστησε τους τους ομιλητές, τους παραβρισκόμενους, όλους όσους παρακολουθουσών ζωντανά την εκδήλωση από τα ΜΜΕ και τα Social Media και τόνισε την ανάγκη στήριξης των ωφελούμενων εργαζομένων ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου η ο Covid-19 και θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα, προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και κατ επέκταση και στην εργασία.
Την συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Κιτσοπάνος Κώστας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ο οποίος αναφέρθηκε στην στοχευόμενη στρατηγική του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Στόχος η ανάδειξη της επιμόρφωσης ως εργαλείο που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και υγιής μοντέλα ανάπτυξης της Οικονομίας.
Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός συνεργάτης σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ. Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, παρουσίασε το Όραμα και τους στόχους της πράξης, ανέλυσε το σχέδιο δράσης που βασίστηκε στον εντοπισμό της ανάγκης – ελλείμματος που υφίσταται στην αγορά ο κλάδος Αγρό-διατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων & της θαλασσοκαλλιέργειας και στην δόμηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και προσόντων για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρθηκε στην συμβολή της πράξης στον κλάδο και στον αντίκτυπο που θα έχει στην Κοινωνία και στην Οικονομία. Ενδεικτικά αναφέροντας,
την καταπολέμηση της ανεργίας, που αποτελεί προτεραιότητα της χώρας μαζί με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Την στηρίξει την έννοια της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.
Τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων Των εργαζομένων, μέσω κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, στις νέες μεθόδους επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Την πιστοποιήσει επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, βάσει διεθνών προτύπων που αποτελούν συν τω χρόνο αναγκαιότητα για πλείστες ειδικότητες.
Γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στα νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην αγορά και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.
Με τη σειρά της η κ. Μητροπούλου Χρύσα, συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης ανέδειξε την αναπτυξιακή διάσταση και την δυναμική εξωστρέφειας που δημιουργεί στο κλάδο της Αγρό-διατροφής, της Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας η πράξη.
Ανέλυσε την δυναμική του κλάδου στις ελληνικές εξαγωγές/εισαγωγές/εμπορικό ισοζύγιο, αγρό-διατροφικών προϊόντων και ποτών, για την περίοδο της τριετίας 2017- 2019. Επισήμανε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρουσιάζοντας τους δείκτες στους οποίους πρωτεύει η Ελληνική Οικονομία στο κλάδο της Αγροδιατροφής, της Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Ανέδειξε τους στρατηγικούς λόγους που οδήγησαν το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην δημιουργία του Σχεδίου Δράσης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»,
Ακολούθησε η κ. Γκοτσοπούλου Βασιλική, εξωτερικός συνεργάτης, υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής & Ανθρωπολογίας, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, αναλύοντας τους τομείς του συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού πλαισίου προς τους ωφελουμένους και το πρόγραμμα. Μίλησε για τους άξονες και την θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και συγκεκριμένα :
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
και του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού Πιστοποίησης και κατάρτισης που βασικό σκοπό έχει την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό των στόχων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγρο-διατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Κλείνοντας, το λόγο πήρε ο κ. Λεκοσιώτης Μάριος, εξωτερικός συνεργάτης υπεύθυνος για την Οικονομική Διαχείριση της πράξης , ο οποίος παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της πράξης, το ποσοστό υλοποίησης της μέχρι σήμερα. Ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία κάθε Υποέργου, τα οικονομικά δεδομένα σχετικά με τα επιδόματα των ωφελούμενων, τις βασικές προϋποθέσεις και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να υλοποιηθεί η ενεργεία καταβολής των επιδομάτων στους καταρτιζόμενους εργαζόμενους του προγράμματος.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κοινού, των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης και των ομιλητών, κατά την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων, κυρίως σχετικά με το πρόγραμμα. Και την καταβολή των επιδομάτων. Επίσης έγινε και αναφορά στο Γραφείο Ενημέρωσης που λειτούργει στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, απορία και ενημέρωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ