Αποπληρώθηκαν ήδη οι πρώτοι δικαιούχοι ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Ηγουμενίτσας

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Ηγουμενίτσας,έχει κατατεθεί, το συνολικό ποσό των 1.893.957,18 ευρώ, που αντιστοιχεί στην 1η εντολή εξόφλησης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί η 2η εντολή εξόφλησης, που αφορά σε οφειλές προς το προσωπικό και τους προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας.

Η Δημοτική Αρχή, πιστή στις εξαγγελίες της για την αποπληρωμή των επί σειρά πολλών ετών ανεξόφλητών χρεών του, κάνει πράξη την οικονομική εξυγίανση του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ