Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε και αποφάσισε τα εξής :
-Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 112.800 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας έτους 2017.
-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΙΝ – ΠΕ Λευκάδας και Δήμου Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας» προϋπολογισμού 210.000 ευρώ.
-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού 19.917,88 ευρώ για επέκταση του δικτύου φωτισμού Παραλίας Λυγιάς.
-Αύξηση των ωρών εργασίας κατά πλήρες ωράριο (8ωρο/ημέρα), καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας.
-Πρόσληψη έξη (6) υδρονομέων για τις ανάγκες της άρδευσης.
-Πρόσληψη τριών (3) φυλάκων για τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου Καβάλου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ακολουθίας του, της ασφάλειας και των επίτιμων καλεσμένων από 3 έως 5 Ιουνίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Δήμου Λευκάδας.
-Έγκριση δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων θεσμικών – επιστημονικών φορέων για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.
-Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο Λευκάδας για το έτος 2017.
-Τροποποίηση και επικαιροποίηση αποφάσεων σχετικά με εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφικό Σταθμό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2017-2018.
-Παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων.
-Έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 11.999,03 €.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ