Αποφάσεις 1ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην τακτική συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2018 συζήτησε και αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
Την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» στον Δήμο Λευκάδας προυπολογισμού 237.336,00€

Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας.

Την δωρεάν παράταση της παραχώρησης της πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας στο Επιμελητήριο μέχρι 15.01.2018 στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ