Από 2 έως και 31 Μαΐου 2017 οι αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής μαθητών Α’ Γυμνασίου στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017 και ώρες 8.30 π.μ. – 14.00 μ.μ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων.
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο, τουλάχιστον, της κατωτέρας Σχολής.
Όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
Τηλ. του Μουσικού Γ/σίου Αγρινίου: 2641053595 / Fax: 2641044485

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ