Απ. Κατσιφάρας: Αναγκαία για την κοινωνία μια ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας

Η πολυεπίπεδη κρίση στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης της CPMR
«Οι κοινωνίες μας υποφέρουν από την πολυεπίπεδη κρίση και εμείς ως Περιφέρειες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα των πολιτών μας, καλύπτοντας και τις ελλείψεις του κεντρικού κράτους. Είναι αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να διασφαλιστεί το ελάχιστο εισόδημα, αλλά και να υλοποιηθούν πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη, όσων έχουν ανάγκη».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής Απόστολος Κατσιφάρας κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση για «Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος» στο πλαίσιο της 44ης Γενικής Συνέλευσης της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) στις Αζόρες, αναφέρθηκε στον αποφασιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ιδίως ανακούφιση των συμπολιτών μας.
Πέρα από τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας, μείζονος σημασίας είναι και η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις και διαμόρφωση ισχυρών περιφερειακών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, όπου θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν οι επιχειρήσεις, ιδίως οι πιο καινοτόμες.
Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στη βράβευση της επιχειρηματικής στρατηγικής (Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017) που έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμμαχία για το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.
«Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜμΕ. Πέντε στις έξι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην ΕΕ ανήκουν σε μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα είναι υπεύθυνες για τη μισή τουλάχιστον προστιθέμενη αξία που δημιουργείται συνολικά από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητά τους καθώς και τους κινδύνους που αυτές αντιμετωπίζουν σήμερα, η τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της νομοθεσίας, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τη στήριξη επιχειρήσεων σε όλο το κύκλο ζωής τους, την ενθάρρυνσης της καινοτομίας, τη στήριξη των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και του οικολογικού σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα» υπογράμμισε ο Απ. Κατσιφάρας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επενδυτικό σχέδιο «Γιούνκερ» και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που βρίσκονται, όπως τόνισε, σε μια πολύ ικανοποιητική εξέλιξη, όμως δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, ιδίως από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα.
unnamed-4
Προσφυγικό και Πολιτική Συνοχής στη Διαμεσογειακή Επιτροπή
«Οι μεταναστευτικές ροές, παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς, δυστυχώς συνεχίζουν να αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό στις Περιφέρειες της Μεσογείου. Αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι Πρόσφυγες να καταφθάνουν, δίχως εμείς να έχουμε τους πόρους για να μπορέσουμε να φροντίσουμε για τις άμεσες ανάγκες τους» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, προεδρεύοντας στη Διαμεσογειακή Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γ.Σ. της CPMR.
Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την συμπαράσταση όλων των μελών της Επιτροπής στις Περιφέρειες από την Ιταλία που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις που άφησαν στο «δρόμο» χιλιάδες πολίτες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλες οι Περιφέρειες της Διαμεσογειακής γνωρίζουμε από σεισμούς, αφού ολόκληρη η λεκάνη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό τον τομέα».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπεβλήθησαν σημαντικές τροπολογίες που αφορούν στη Μεσόγειο ώστε να ενσωματωθούν στην Τελική Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα, έγινε εκτενής συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής, με τη συζήτηση να μονοπωλεί το γεγονός πως οι Περιφέρειες στερούνται πολύτιμων επενδύσεων, λόγω αδυναμίας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων των χωρών τους, ενώ όσον αφορά στο Προσφυγικό, ζητήθηκε η απευθείας χρηματοδότηση των Περιφερειών που δέχονται τις μεταναστευτικές ροές, τόσο για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους για την υποδοχή των προσφύγων όσο και για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων, οι στον τουρισμό, στη γεωργία, τη διατροφή.
«Είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. εξελίσσεται μέσα από κρίσεις, επειδή εστιάζει στις αδυναμίες της και κάνει βήματα για την περαιτέρω ενοποίησή της και ολοκλήρωσή της. Και αυτό θα το πετύχουμε όλοι μαζί» τόνισε κλείνοντας ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, θέτοντας τους στόχους της Διαμεσογειακής Επιτροπής για τη νέα διετία.

Εκλογή νέου Πολιτικού Γραφείου της CPMR
Στην 44η Γενική Συνέλευση της CRPM συμμετείχαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων Περιφερειάρχες, εκλεγμένοι πολιτικοί, ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, εκτός των προαναφερθέντων, για το μέλλον της πολιτικής της Ε.Ε., η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, η Μεταφορά και η Προσβασιμότητα, ενώ έγινε ο απολογισμός των δράσεων της CPMR με την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης διετίας.
Επιπρόσθετα, έγινε και η εκλογή του νέου Προέδρου της CPMR, θέση στην οποία επιλέχθηκε για μία ακόμη φορά ο Περιφερειάρχης Αζορών Βάσκο Κορντέιρο, ενώ στο Πολιτικό Γραφείο την Ελληνική Αντιπροσωπεία ορίστηκε να εκπροσωπήσουν οι Περιφέρειες Κρήτης (τακτικό μέλος – Γιώργος Αλεξάκης) και Πελοποννήσου (αναπλ. Μέλος – Απόστολος Παπαφωτίου).
Υπενθυμίζουμε πως ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής Απόστολος Κατσιφάρας συμμετέχει αυτοδίκαια στο Πολιτικό Γραφείο της CPMR, όπως και οι επίσης πρόεδροι των Γεωγραφικών Επιτροπών, Χριστιάννα Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
Η Τελική Διακήρυξη της 44ης Γενικής Συνέλευσης της CPMR που περιέχει τις πολιτικές θέσεις των Περιφερειών, οι οποίες κατεγράφησαν στη διάρκεια των συνεδριάσεων, αποτελεί την επίσημη θέση της Διάσκεψης και κοινοποιείται στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) στο Μαρακές, ενώ στις αρχές του 2017 θα διεξαχθεί το Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ