Απ. Κατσιφάρας: Να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην Περιφέρειά μας

Πρώτη η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στην ενεργοποίηση και στις προσκλήσεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει σημαντική βαρύτητα στην Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με στόχο, όπως τόνισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους νέους μας, τους επιστήμονές μας στο σπίτι μας και στην Περιφέρειά μας.
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην 4η Συνάντηση του Δικτύου «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS3), ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), Δημήτρης Ιακωβίδης, τόνισε πως η επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης του Δικτύου, έγινε καθώς η Περιφέρειά μας είναι η πρώτη στην ενεργοποίησης της RIS3 και στη δημοσιοποίηση προσκλήσεων, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί και προτάσεις από ερευνητικούς φορείς.
Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι των μελών που συμμετέχουν στο Δίκτυο, υπήρξε ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό, παρουσιάστηκε η εθνική και οι περιφερειακές στρατηγικές, ενώ αναλύθηκαν θέματα διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών αυτών.
«Πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ για να μπορέσουν να παράγουν, να βγουν μπροστά στις μεγάλες εθνικές προκλήσεις που έχουμε. Όραμά μας ως Περιφερειακή Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γίνει πόλος έρευνας και καινοτομίας, για να συμβάλλουμε στη βελτίωση των δεικτών ανταγωνιστικότητας και οικονομίας» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

H δυναμική της περιφέρειας στην παραγωγή νέων επιστημόνων σε συνδυασμό με το συγκριτικά με τη χώρα χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας ηλικίας 25-64 με τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταδεικνύει σημαντική «διαρροή» των νέων επιστημόνων, που παράγονται από τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς άλλες Περιφέρειες της χώρας ή ακόμα και σε άλλες χώρες. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και το συνακόλουθο μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως νέου επιστημονικού δυναμικού στερεί στη ΠΔΕ το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη.
«Πρέπει να πετύχουμε και να βγάλουμε την χώρα από την κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, αφού έχουμε έλλειμμα στην ανταγωνιστική παραγωγική βάση. Πρέπει, επίσης, η καινοτομία, η διασύνδεση ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων ινστιτούτων, να βρεθεί στην ίδια πλευρά με τις παραγωγικές δυνάμεις» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας και προχώρησε λέγοντας πως υπάρχει πολύ καλό επίπεδο προετοιμασίας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που αφορούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχείρησης, της διασύνδεσης και κατέληξε ο Περιφερειάρχης: «Για όλα αυτά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τα μέγιστα τον χρόνο που έχουμε. Υπάρχει ετοιμότητα, πρέπει γρήγορα να βγουν όλες οι προκηρύξεις, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Να έχετε μια ουσιαστική συνεργασία, από κοινού θα τα αντιμετωπίσουμε όλα, είμαστε όλοι μαζί. Θέλουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, ένα βιώσιμο μοντέλο που θα κρατά τους νέους επιστήμονες εδώ και θα ανατάξει το εθνικό φρόνημα της χώρας, την αξιοπρέπεια».
Στην συνάντηση εκτός του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα, έλαβαν μέρος το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργος Περουλάκης, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο προϊστάμενος της Μονάδας Α’ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (ΕΥΔ/ΕΠ) Βαγγέλης Γεωργίου, ο προϊστάμενος της Μονάδας Β1’ Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 του Ε.Π. 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ) Νίκος Θωμόπουλος κ.α.

Καινοτομικό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι να αποτελέσει περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση, αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν με κυριότερο τις σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή παραγωγή νέων επιστημόνων και ερευνητών. Άλλωστε ανάπτυξη χωρίς υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα ουτοπικό στόχο.
Η εκπόνηση της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε από μηδενική βάση με συστηματική διαδικασία από κάτω προς τα επάνω (bottom up) και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και καθοδήγηση της Ε.Ε.
Για το σκοπό αυτό έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις, ημερίδες, workshops και αναπτυξιακό συνέδριο, ενώ συμπληρώθηκαν πάρα πολλά ερωτηματολόγια με προτάσεις, ιδέες και παρατηρήσεις από όλους τους φορείς της Περιφέρειας (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, Κοινωνικούς Φορείς, ΟΤΑ κλπ).
Η RIS3 αποτυπώνει και αναδεικνύει συγκεκριμένους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και αριστεία με έμφαση στη σύνδεση καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας.
Η RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για καμία δράση που περιγράφονται σε αυτήν και ειδικότερα για δράσεις ερευνητικής δραστηριότητας των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Προτείνει δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων που περιγράφονται και οι οποίες μπορούν να είναι το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, το Εθνικό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, HORIZON 2020, ιδιωτική χρηματοδότηση κ.α.

Ποιοι συμμετείχαν
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των μελών του Δικτύου «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και συγκεκριμένα:
Αγάθη Λάγια (ΕΥΣΣΑ), Αθανασέλης Θεολόγος (ΠΕΠ Β. Αιγαίου), Αλεξοπούλου Στέλλα (ΕΥΣΕ), Ασημακοπούλου Μαρία (ΥΝΑΝΠ), Βαλαδάκη – Πλέσσα Καίτη (ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Περιβ.), Βλάχος Κωνσταντίνος (ΕΥΣΣΑ), Γιαμπουράς Μανώλης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΠΕ), Γκούμας Μιχάλης (ΕΥΣΣΑ), Γκούτζιος Βασίλης (ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας), Δασκαλάκη Χρυσή (Περ. Κρήτης), Δρίτσας Μιχάλης (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), Ζαρκοπούλου Νατάσα (ΕΥΣΣΑ), Ζησοπούλου Σμάρω (ΕΥΣΣΑ), Θέμελη Κατερίνα (ΕΥΔ ΙΝΤΕΡ), Ιακωβίδης Δημήτρης (ΕΥΣΣΑ), Καζά Βίκυ (ΕΥΣΕ), Κασάπας Γιώργος (ΕΥΣΕ), Καστρίτης Ηλίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΠΕ), Κασωτάκη Μαρία (ΠΕΠ Κρήτης), Κονδύλη Ιουλία (ΕΥΣΣΑ), Κουδουμάκης Παναγιώτης (ΠΕΠ ΑΜΘ), Κουρούση Εμμανουέλα (ΕΥΣΕΚΤ), Κούτρης Παναγιώτης (ΠΕΠ Πελοπ.), Κύρκογλου Χρήστος (ΕΥΣΕΚΤ), Κωστοπούλου Μαρία (ΕΥΣΣΑ), Λαμπροπούλου Ιωάννα (ΠΕΠ Πελοπ.), Μανωλοπούλου Κυριακή (Γρ. ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ), Μπακάλη Ελευθερία (ΕΥΔ ΠΑΑ), Μπαλαντινάκης Γιάννης (ΠΕΠ Κρήτης), Μπλούκος Δημήτρης (ΕΔ ΕΣΠΑ Υπ. Τουρισμού), Μωραίτου Ειρήνη (ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας), Παναγόπουλος Δημήτριος (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ), Παπαβασιλόπουλος Λευτέρης (ΕΠ Περιφ. Αττικής), Παπαγεωργίου Ελευθερία (ΕΥΣΣΑ), Παπαδοπούλου Ελένη (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), Παπαθανασίου Αλεξάνδρα (ΕΥΣΕ), Παπακωνσταντίνου Εβίτα (ΜΟΔ), Παπανικολάου Ευγενία (ΠΕΠ Ηπείρου), Πασαλίδου Σύμη (ΕΥΔ ΙΝΤΕΡ), Πιτσινίγκος Βασίλης (ΠΕΠ ΑΜΘ), Σαραφίδου Μελπομένη (ΕΥΔ Περιφ. Θεσσαλίας), Σπηλιώτη Αγνή (ΓΓΕΤ), Σπηλιώτης Άγγελος (ΕΠ Περιφ. Αττικής), Σπυριδάκος Ιωάννης (ΠΕΠ Πελοπ.), Σταματιάδης Δημήτρης (ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Περιβάλ.), Σταύρου Πέτρος (ΕΥΣΣΑ), Στουραϊτης Βαγγέλης (ΕΥΚΕ), Χριστούλα Μαρία (ΓΓΕΤ), Πουλάκη Μαρία (Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ), Κωστάρας Γεώργιος (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ), Μπαλογιάννης Νικόλαος (ΕΥΔ Ηπείρου) κ.α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ