Απ. Κατσιφάρας: Προχωράμε με περιβαλλοντική ευαισθησία, βούληση και πρόγραμμα – Θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ για τους υδρογονάνθρακες

«Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, δεν μπορεί να γίνει με αφηρημένο τρόπο και θεωρητικά σχήματα. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για ένα νέο μοντέλο που θα φέρει ξανά την ελπίδα στην κοινωνία μας, που θα κρατήσει τους νέους μας στη χώρα τους και στην Περιφέρειά τους και θα μειώσει την ανεργία».
Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας μιλώντας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συζήτησε και γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ Μιχάλη Βερροιόπουλου.
Και συνέχισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας: «Η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων δεν είναι ούτε κληρονομικό δικαίωμα, ούτε και αυταπόδεικτο θεώρημα. Οι πράξεις μας και όχι οι διαπιστώσεις μας, κινούν το δρόμο. Προχωράμε με περιβαλλοντική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, πρόγραμμα, τα σωστά βήματα και βούληση. Ολόκληρη η χώρα και η Περιφέρειά μας είναι αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις και ήρθε πλέον η ώρα να περάσουμε σε άλλο επίπεδο παραγωγής έργου και αποτελεί το σημείο κλειδί για την αυτοτέλεια και την εθνική υπερηφάνεια. Ο τομέας της ενέργειας με τους υδρογονάνθρακες, τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές για τη Δυτική Ελλάδα».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης που εισηγήθηκε το θέμα, αναφέρθηκε στις προσθήκες που θα πρέπει να γίνουν στη ΣΜΠΕ, μεταξύ άλλων όλες οι επεμβάσεις:
να ακολουθούν και να είναι σύμφωνες με τις επιταγές της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ «Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,
να ακολουθούνται πιστά οι προτάσεις, κατευθύνσεις και τα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
να θεσμοθετηθεί το Παρατηρητήριο Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών επιστημονικών ιδρυμάτων, επιμελητηρίων και περιβαλλοντικών οργανώσεων και να δημιουργηθεί κλιμάκιο ειδικών τεχνικών συμβούλων για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και του συνόλου των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης,
να καταρτιστεί λεπτομερές Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης «Σεισμικών Ερευνών» κατά τις διεθνείς προδιαγραφές (ACCOBAMS κλπ),
να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή Πρωτοκόλλου Μείωσης Κινδύνου Τραυματισμού των θαλάσσιων οργανισμών από τη χρήση των ηχοβολιστικών εργαλείων,
να καταστεί δεσμευτική η πρόταση για αποφυγή υλοποίησης γεωφυσικών διασκοπήσεων και ειδικότερα «σεισμικών» σε χρονικές περιόδους που μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγή των θαλάσσιων πληθυσμών,
να εκπονηθεί μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων αποφυγής, ελαχιστοποίησης, αναστροφής, επανόρθωσης ή αντιστάθμισης για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες (αλιεία, ναυσιπλοΐα, τουρισμό κ.α.) αλλά και στο παράκτιο περιβάλλον
να καταρτιστεί λεπτομερές Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣχΠΔ), κατά τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
να καταρτιστεί λεπτομερές Σχέδιο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΣχΠΠ) για την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με το έργο,
να εκπονηθούν Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης,
να γίνει εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης, ραντάρ και δημιουργία βάσης δεδομένων που θα συνδέεται με σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πρόληψη και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων
να γίνει συστηματική καταγραφή της μικρο-σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή
να εκπονηθεί μελέτη ανάλυσης γεω-κινδύνων,
να γίνει επέκταση ή αύξηση της ανάλυσης των υφιστάμενων ωκεάνιων προγνωστικών μοντέλων ροής
να γίνει μελέτη αναγνώρισης των κοινωνιών του βυθού και χαρτογράφηση του βυθού
να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για επίλυση προβλημάτων και αποκατάσταση τοπίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ