Βίντεο από Drone έξω το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την γειτονική περιοχή

Εναέρια οχήματα (UAV), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (Drones)
Aerial vehicles (UAVs), in the field of civil aviation (Drones)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ