Βιβλιοθήκη: οι απαρχές της τυπογραφίας | Bibliothèque: livres anciens | Musique: Rameau | Currentzis

Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση της συλλογής παλαιών βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Μέλισσας του Ελληνισμού , από την εποχή των απαρχών της τυπογραφίας (τέλος 15ου και 16ο αι.). Ένας από τους σκοπούς της Μέλισσας του Ελληνισμού είναι η δημιουργία, στην περιοχή της Λωζάννης, ενός προτύπου Κέντρου Πολιτισμού που θα περιλαμβάνει πολύγλωσση βιβλιοθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό, μουσείο ελληνικού βιβλίου και ιστορίας της τυπογραφίας και πολυχώρο εκδηλώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα βιβλία της συλλογής έχουν τυπωθεί στην Ελβετία, κυρίως στη Γενεύη και στη Βασιλεία, τον 16ο αιώνα. Προς το παρόν, τα βιβλία αυτά φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, ενώ η Μέλισσα του Ελληνισμού βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας προσωρινής έκθεσης μέρους της συλλογής στη Γενεύη (περισσότερες πληροφορίες προσεχώς).
Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συνολικά περί τα 4 χιλιάδες βιβλία για τον ελληνικό πολιτισμό, σε διάφορες γλώσσες.

Μουσική│Musique
Jean-Philippe Rameau (1683-1764), “Gavotte en rondeau” (Acte III, scène VII de la tragédie lyrique Zoroastre).
MusicAeterna│Teodor Currentzis (chef d’orchestre)
http://www.teodor-currentzis.com
“Rameau: The sound of light” http://www.teodor-currentzis.com/inde…
© 2014 Sony Music

Φωτογραφία | Photographie
Laura Tirelli, Georgios Sgourdos

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ