Γ. Βαρεμένος – Μ. Τριανταφύλλου: “Να ενισχυθεί το Δασαρχείο Αμφιλοχίας”

Την ανάγκη ενίσχυσης του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, που οι ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην αποστολή του, φέρνουν και πάλι στη Βουλή οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου. Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνουν ότι η παρατεινόμενη αδυναμία του Δασαρχείου, ενός από τα μεγαλύτερα της χώρας, οδηγεί σε αδιέξοδο τους πολίτες που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του, καθηλώνει παραγωγικές μονάδες σε καθεστώς παρανομίας και δημιουργεί τον κίνδυνο απένταξής τους από κοινοτικά προγράμματα.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές, έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς :
– Περιβάλλοντος και Ενέργειας
– Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: Οι ελλείψεις του Δασαρχείου Αμφιλοχίας σε προσωπικό και μέσα δημιουργούν οξύτατα προβλήματα στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και στη συμμετοχή των κτηνοτρόφων στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Το Δασαρχείο Αμφιλοχίας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχει την ευθύνη για μια περιοχή έκτασης 1.880.000 στρεμμάτων με έντονο ανάγλυφο και μεγάλους ορεινούς όγκους, όπου συγκεντρώνεται ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων το 50% τουλάχιστον της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης, κτηνοτροφίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας, η υλοτομία, η καμίνευση για την παραγωγή ξυλοκάρβουνου, κλπ. Οι σοβαρότατες, ωστόσο, ελλείψεις του σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, το καταδικάζουν σε αδυναμία να ανταποκριθεί στην αποστολή του, οδηγούν σε αδιέξοδο τους πολίτες που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του, καθηλώνουν μονάδες σε καθεστώς παρανομίας και δημιουργούν τον κίνδυνο απένταξής τους από κοινοτικά προγράμματα.
Ήδη από το 2015 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4056/2012, η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τις σταβλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν χωρίς να διαθέτουν άδεια. Διαδικασία στην οποία το Δασαρχείο Αμφιλοχίας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα την προσφυγή σε διαδοχικές παρατάσεις των καταληκτικών ημερομηνιών, έκδοση προσωρινών βεβαιώσεων χωρίς επιτόπιο έλεγχο, κλπ. Επιπλέον, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και για την είσπραξη των σχετικών ενισχύσεων. Είναι αποκαλυπτικό για την έκταση του προβλήματος το γεγονός ότι, μόλις πρόσφατα, έγιναν οι πληρωμές για το έτος 2012 με τη βοήθεια της εκδοθείσας Υ.Α. 162/15562/2017 για προέγκριση των εγκαταστάσεων, ότι εκκρεμούν οι πληρωμές για τα 4 επόμενα έτη, 2013, 2014, 2015 και 2016, ενώ τον Μάιο του 2018 εκπνέει η προθεσμία αδειοδότησης με ορατό τον κίνδυνο να κληθούν οι κτηνοτρόφοι να επιστρέψουν τις όποιες ενισχύσεις θα έχουν εισπράξει έως τότε.
Επειδή η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος μάλιστα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη βιολογική εκτροφή,
Επειδή, ειδικότερα η βιολογική κτηνοτροφία συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με την έννοια αυτή αποτελεί σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,
Επειδή η προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών γενικότερα, αποτελεί επείγουσα περιβαλλοντική, παραγωγική και κοινωνική ανάγκη,
Επειδή το Δασαρχείο Αμφιλοχίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του, διαθέτοντας επιστημονικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό λιγότερο από το μισό εκείνου που έχει ανάγκη,
Επειδή η σημερινή κατάσταση, για την οποία οι κτηνοτρόφοι ήδη κινητοποιούνται διαμαρτυρόμενοι, καταδικάζει παραγωγικές μονάδες στη γκρίζα ζώνη της απουσίας νόμιμης άδειας και ελέγχου, και δημιουργεί τον κίνδυνο απένταξης από το σημαντικό πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, απώλειας πόρων, ακόμη και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου το Δασαρχείο Αμφιλοχίας να ενισχυθεί με το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, ώστε να ανταποκριθεί στην αποστολή του;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Βαρεμένος Γιώργος
Τριανταφύλλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ