Γ. Βαρεμένος : Τι απάντησε ο υπουργός για την παραχώρηση κτημάτων του Δημοσίου σε νέους και ανέργους

Υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου σε νέους αγρότες και σε νέες αγρότισσες, σε ανέργους και σε άνεργες, για καλλιέργεια, βόσκηση και άλλες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, επιβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος.
Στην ερώτησή του ο Γιώργος Βαρεμένος επισήμαινε ότι η παραχώρηση γης προς καλλιέργεια, ιδιαίτερα σε νέους και ανέργους, μπορεί να αποτελέσει μια θετική συμβολή στην προσπάθεια μείωσης της ανεργίας· ότι η είσοδος στην αγροτική απασχόληση νέων με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να ανανεώσει τον αγροτικό πληθυσμό που γενικά γηράσκει, προωθώντας μάλιστα νέες καλλιέργειες· ότι τέτοιες εξελίξεις μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αναζωογονώντας και εκσυγχρονίζοντας τον πρωτογενή τομέα, προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας που είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός, διαθέτει ανεκμετάλλευτους ακόμη πόρους και δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει ποσοστό ανεργίας υψηλό, υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου.
Με βάση αυτές τις επισημάνσεις, ο Γιώργος Βαρεμένος ρωτούσε τους αρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου να αξιοποιηθούν με σχέδιο και συντεταγμένα, στο πλαίσιο και της περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης, ακίνητα του Δημοσίου για την ένταξη νέων και ανέργων στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Τι προτίθενται επίσης να πράξουν προκειμένου, και στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ακίνητα του Δημοσίου να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο και γι’ αυτόν τον σκοπό.
Στην απάντησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε πρόσωπα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που προβλέπεται από τα άρθρα 7 και 4, παράγραφος 2α, του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α’ 66/22.3.2012). Με τις διατάξεις τους, ορίζονται κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα για την παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου που η διαχείρισή τους ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εμβαδού έως 100 στρεμμάτων, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, χωρίς δημοπρασία και με χαμηλό τίμημα, 5 ευρώ ανά στρέμμα για καλλιέργεια με σκοπό την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών, και 3 ευρώ ανά στρέμμα για βόσκηση.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται μόρια ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (αν είναι νέος αγρότης, άνεργος, επαγγελματίας αγρότης κ.ο.κ.), το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό των προς εκμίσθωση στρεμμάτων κ.λ.π. Τα προς παραχώρηση ακίνητα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της οικείας Περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε με φυσική παρουσία στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Η σχετική εφαρμογή, η οποία εμφανίζει και τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με τα κριτήρια που συντρέχουν στο πρόσωπό τους, είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του υπουργείου με την επιλογή «Μίσθωση Γης».
Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, με το σύστημα μοριοδότησης του ίδιου νόμου και με απόφαση πάντα του οικείου Περιφερειάρχη, αγροτικά ακίνητα μπορούν να παραχωρούνται και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, με χαμηλό τίμημα και με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για βόσκηση, χωρίς τον περιοριστικό όρο των 100 στρεμμάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ