Γ. Οικονόμου: Μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων η θωράκιση της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝΑΛ αναφορικά με την ενίσχυση του κλάδου των κηπευτικών σε συνάρτηση με την αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες και ειδικότερα από την Τουρκία.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε εκτενώς στο κομμάτι των ελληνοποιήσεων εισαγόμενων προϊόντων και στην δυνατότητα επιβολής κυρώσεων με την ψήφιση του νέου νόμου. «Όπως ξέρετε ο όρος ελληνοποίηση δεν είναι καινούριος. Καινούρια όμως είναι η δυνατότητα που έχουμε μέσω του νόμου που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό, όταν Υπουργός ήταν ο κ. Βορίδης, η προσθήκη δηλαδή του όρου «ελληνοποίηση» ως παράνομη εμπορική πρακτική στο θεσμικό μας οπλοστάσιο και οι δυνατότητες που έχουμε να επιβάλλουμε σκληρές και ουσιαστικές κυρώσεις».

To δεύτερο βήμα, όπως διευκρίνισε ο κ. Οικονόμου, είναι η αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού, η απάλειψη αλληλοεπικαλύψεων, η χρήση νέων τεχνολογιών ιχνηλασιμότητας, η ενιαιοποίηση και διαλειτουργικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και συστημάτων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Οικονόμου, η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αρχών που υλοποιούν τους ελέγχους. «Για την εισαγωγή στη χώρα προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών απαιτείται, η υποβολή αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, από το οποίο πραγματοποιείται έλεγχος στο 100% των παραστατικών και των στοιχείων κι όπου επιβάλλεται γίνονται και φυσικοί έλεγχοι. Τέτοιου είδους έλεγχοι έγιναν αρκετοί μέσα στο 2020. Μάλιστα, ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τους ελέγχους μέσω της μεταφοράς και των 8 ελεγκτικών κέντρων στον συντονισμό της συγκεκριμένης διεύθυνσης, η οποία έχει στο δυναμικό της περί τους 70 γεωπόνους και βραχίονες σε όλη τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς την ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών, όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, γίνονται κάθε χρόνο έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι.«Πράγματι το 2018 και το 2019 διαπιστώθηκε αυξανόμενη συχνότητα υπερβάσεων των ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, πράγμα που οδήγησε το υπουργείο εκτός από τους τακτικούς ελέγχους το 2020 να κάνει και 2 έκτακτους ελέγχους. Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί και για το 2021 και θα αντικατοπτρίσουμε αυτή την προτεραιότητά μας και στα προγράμματα που θα εκπονήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα» υπογράμμισε.

«Προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή, προσπαθούμε και με μια σειρά από άλλες δράσεις πάντα στοιχιζόμενοι πίσω από την νέα ΚΑΠ που ως γνωστόν προωθούν την μικρότερη δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων. Και τολμώ να πω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κεντρική μας και άμεση προτεραιότητα ο έλεγχος στη διάσταση αυτή και με τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα θα δείτε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός» τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η βασική κάθε αγροτικής πολιτικής είναι πως θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις Στόχος, όπως διευκρίνισε, αλλά και βασική προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε ο αγρότης να γίνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος και να αποτελέσει την ατμομηχανή στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου.

Χαρακτηριστικά είπε: «Εμείς προχωρήσαμε σε μια σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού. Μια σειρά από θεσμικές δράσεις. Για παράδειγμα:

  • Νομοθετήσαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών (Ν.4646/2019, ΦΕΚ Α΄201).

  • Ανεστάλη η καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το 2019

  • Θεσπίσαμε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020, ΦΕΚ Α’ 43).

  • Ενθαρρύνουμε το «χτίσιμο» μεγάλων συλλογικών σχημάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος.

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που έχει κατατεθεί ήδη και θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Έχει μια σειρά από πράγματα που είναι προς το συμφέρον των παραγωγών και των προμηθευτών αγροτικών προϊόντων.

Για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν σωστά τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ και του Ταμείου ανάπτυξης. Βασικός στόχος, οι πολιτικές να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική αλλά κυρίως βιώσιμη ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού.

«Τι δίνει προστιθέμενη αξία; Δίνει η σωστή συμβουλευτική υποστήριξη, γι’ αυτό και βγάλαμε το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών. Επίσης, σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για βιολογική καλλιέργεια πιο ελκυστικό με τα χαρακτηριστικά που επιζητά ο καταναλωτής, μια σειρά από πράγματα που οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, για παράδειγμα, μέσω της μείωσης του κόστους άρδευσης, μέσω ΠΑΑ και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δυνατότητα αξιοποίησης φωτοβολταικών στα μικρά αρδευτικά συστήματα, πρωτοβουλίες και μέτρα που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η δημογραφική ανανέωση. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τους νέους αγρότες..»

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου ανέφερε τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, Τα σχέδια βελτίωσης και την επιχορήγηση επενδύσεων στην μεταποίηση. Ανέφερε επίσης, την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, την Κάρτα αγρότη και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να μοχλεύσει πόρους της τάξης των 480 εκ. € για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τις Τράπεζες,

Τέλος διευκρίνισε ότι γίνεται μία σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση και την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών με βιώσιμο και ουσιαστικό τρόπο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ