ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας -Δημιουργία συλλογικών οργάνων

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Γεώργιος Β. Χούτας, προχώρησε στην δημιουργία συλλογικών οργάνων, στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας, για την δραστηριοποίηση και την συμμετοχή περισσότερων μελών, όπως αναφέρονται παρακάτω:
1) Την δημιουργία δύο (2) Συντονιστικών Επιτροπών ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας, στην Δημοτική Ενότητα Ινάχου και στην Δημοτική Ενότητα Μενιδίου, αντίστοιχα, του Δήμου Αμφιλοχίας, για την ενεργοποίηση περισσότερων στελεχών στις περιοχές αυτές και την καλύτερη εκπροσώπησή τους στην ΔΗΜ.Τ.Ο.
2) Την δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου, με την ονομασία η «Ολομέλεια των Προέδρων» της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας. Θα αποτελείται από όλους τους διατελέσαντες Πρόεδρους της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας, από όλες τις Δ.Ε. και τις παλιές κοινότητες όπου υπήρχαν Τ.Ο., από το 1974 έως και σήμερα.
Κατόπιν τούτου καλούνται τα μέλη αλλά και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους, στους συντονιστές των επιτροπών, που έχουν συσταθεί. Για την Δ.Ε. Ινάχου συντονιστής Γεώργιος Ροίδης τηλ. 6977087062 και για την Δ.Ε. Μενιδίου Νικόλαος Βανάκας τηλ. 6977076765.
Επίσης οι διατελέσαντες Πρόεδροι Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, στα όρια του Δήμου Αμφιλοχίας να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αμφιλοχίας, Γεώργιο Β. Χούτα στο παρακάτω τηλ. 6972082281 ή στο παρακάτω email: dimtoamfilochiasnd@gmail.com .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ