Δήμος Αγρινίου – Αιτήσεις για ένταξη στις κοινωνικές δομές .

Ο Δήμος Αγρινίου, στο πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του, έχει καταστεί δικαιούχος εκτέλεσης της πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχής Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου” που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020.Στόχος είναι η ενδυνάμωση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των δημοτών μας που πλήττονται ή απειλούνται από την οικονομική κρίση
Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου (Ε.Ο. Αγρινίου – Μεσολογγίου) ή να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλ: 2641363400.
Οι δομές που ενισχύονται από την συγκεκριμένη ένταξη είναι:
1. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» που λειτουργεί στην οδό Βλαχοπούλου 13 στο Αγρίνιο,
2. Το “Κοινωνικό Φαρμακείο” λειτουργεί στην οδό Κ. Παλαμά 20 στο Αγρίνιο και
3. Η έναρξη της λειτουργίας “Δομής Παροχής Συσσιτίου”, που βρίσκεται στον Πεζόδρομο Παπακωνσταντίνου στο Αγρίνιο.
Οι δομές στελεχώνονται από το απαιτούμενο προσωπικό: Κοινωνικό Λειτουργό, Φαρμακοποιό, Διοικητικό Προσωπικό, Μάγειρα, Βοηθό Μάγειρα και Βοηθητικό προσωπικό.
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που έχουν ανάγκη τρόφιμα και είδη παντοπωλείου.
Η «Δομή Παροχής Συσσιτίου» αφορά την παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Το «Κοινωνικό Φαρμακείο» παρέχει σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Κοινωνικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ