Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.

O πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό –Κοινωνικό –Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών στις ειδικότητες ΔΕ Μαγείρων 5 άτομα, 2 άτομα με ειδικότητα ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων και 2 άτομα με ειδικότητα ΥΕ καθαριστριών
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ