Δήμος Ιωαννιτών: Εγκρίθηκε το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από σεισμούς

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμού στο Δήμο Ιωαννιτών ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση.

Με το σχέδιο, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Λώλης επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

Στο Σχέδιο, εκτός από το σύστημα κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου το οποίο περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις αυξημένης ετοιμότητας, δράσεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή τους και δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν οι σεισμοί, γίνεται και καταγραφή των χώρων εναπόθεσης μπαζών, των χώρων συγκέντρωσης των πολιτών, καθώς και τους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία πρόχειρων καταυλισμών.

Η καταγραφή ειδικά των χώρων συγκέντρωσης αλλά και των χώρων καταυλισμού, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Σχεδίου και έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Οι χώροι προσδιορίστηκαν σε κάθε Δημοτική Ενότητα έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες σε όλο το Δήμο Ιωαννιτών.

Μετά την έγκριση του Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ενημερωθούν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τις λεπτομέρειές του και για τους χώρους που έχουν καθοριστεί.

Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι του Σχεδίου είναι ο διαχωρισμός της πόλης σε τομείς. Κάθε τομέας έχει κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στα κτίσματα, ενώ καταγράφηκαν και οι ιδιαιτερότητες των δρόμων, υπογράμμισε ο κ. Λώλης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ζωγράφος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα συνοδευτεί από ένα χρηστικό χάρτη με όλα τα στοιχεία που θα είναι στη διάθεση όλων.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στην τοποθέτησή του έκανε ειδική μνεία στο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, παρέμβαση για την οποία έχει κατατεθεί σχετική πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Τέλος έκανε γνωστό ότι το σχέδιο θα αποσταλεί σε όλους τους φορείς της περιοχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ