Δήμος Ιωαννιτών: Ξεκινά το έργο για την ύδρευση Αμπελιάς και Επισκοπικού

Ένα σημαντικό έργο για τους Δήμους Ιωαννίνων και Δωδώνης που απαντά σε χρόνια προβλήματα, περνά στην φάση της κατασκευής.

Πρόκειται για την ενίσχυση της υδροδότησης Αμπελιάς και Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΛΙ και του Δήμου Ιωαννιτών.

Σήμερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Γιώργου Αρλέτου και του Αντιπροέδρου (δημοτικός σύμβουλος Δωδώνης) Γιώργου Θεοχάρη.

Τα προβλήματα υδροδότησης στην Αμπελιά και το Επισκοπικό είναι έντονα και γίνονται μεγαλύτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Η οριστική αντιμετώπισή τους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την σημερινή διοίκηση του ΣΥΔΛΙ και αφού έγιναν οι απαιτούμενες μελέτες και η δημοπράτηση, το έργο περνά πλέον στην φάση της κατασκευής.

Στο πλαίσιο της μεγάλης και ουσιαστικής αυτής παρέμβασης μεταξύ άλλων θα κατασκευαστεί τμήμα δικτύου της Υψηλής Πίεσης του ΣΥΔΛΙ από την πύλη του Πανεπιστημίου στο Νεοχωρόπουλο και μέχρι την υψηλή δεξαμενή Πεδινής για τη σύνδεση με τον νέο αγωγό Αμπελιάς

Θα κατασκευαστεί νέος αγωγός για την υδροδότηση της Αμπελιάς και του Επισκοπικού, μήκους πέντε χιλιομέτρων περίπου ο οποίος θα συνδεθεί στην Πεδινή με τα δίκτυα των κλάδων υψηλής και χαμηλής πίεσης, νέα ρυθμιστική δεξαμενή χωρητικότητας για αύξηση της επάρκειας και καλύτερη λειτουργία, αντλιοστάσιο και νέα δίκτυα.

Η υδροδότηση του Επισκοπικού και της Αμπελιάς θα γίνεται από τη νέα ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελιάς και τα υφιστάμενα δίκτυα και αντλιοστάσια. Με το νέο έργο αυξάνεται η ποσότητα και εξασφαλίζεται η επάρκεια παροχής ύδατος.

Για την επάρκεια της υδροδότησης θα καταργηθεί επιπρόσθετα ο παλιός κεντρικός αγωγός που εμφανίζει διαρροές, απώλειες και πτώση πίεσης.

Η συνεργασία που υπήρξε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΛΙ μεταξύ όλων των μελών του και η συνδρομή του Δήμου Ιωαννιτών αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση και την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος για εκατοντάδες νοικοκυριά.

Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί με ταχείς ρυθμούς ώστε οι κάτοικοι των δύο Κοινοτήτων να απαλλαγούν από συχνές διακοπές αλλά και έλλειψη νερού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ