Δήμος Μεσολογγίου – Το τμήμα Λογιστικής της ΣΔΟ να μεταφερθεί στο Μεσολόγγι όπως ορίζει το Π.Δ

H Σύγκλητος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ζητά να παραταθεί για ένα χρόνο η παραμονή του Τμήματος Λογιστικής στην Πάτρα και να μην μεταφερθεί στο Μεσολόγγι όπως προβλέπεται να γίνει έως 31 Οκτωβρίου 2018.
Θυμίζουμε πως το Τμήμα της Πάτρας προβλέπεται από το Σχέδιο «Αθηνά» να μεταφερθεί στο Μεσολόγγι καθώς συγχωνεύτηκε με το εκεί τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.
Η πρόθεση της Συγκλήτου προκάλεσε την αντίδραση του δήμου Μεσολογγίου .Ο Δήμος Μεσολογγίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει : Το Τμήμα Λογιστικής της ΣΔΟ στο Μεσολόγγι όπως ορίζει το Π.Δ.
Μετά την σημερινή ανάρτηση της με ΑΔΑ: η οποία αφορά έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας όπου συζητήθηκε το θέμα «Λειτουργία Μεταβατικών Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», γίνεται γνωστό ότι με ψήφους 12-10, έγινε δεκτή Πρόταση σύμφωνα με την οποία ζητείται η «Παράταση της μεταβατικότητας για ένα Ακαδημαϊκό έτος, με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το ΥΠΕΠΘ για την έκδοση Νομοθετικής ρύθμισης για τους ανενεργούς φοιτητές».
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, μετά από αυτή την εξέλιξη ζητά την πιστή εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 94/2013 (άρθρο 8 παρ. 3) το οποίο ορίζει σαφέστατα την 31η Οκτωβρίου 2018 ως καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς υπήρξε επαρκής χρόνος προκειμένου αυτό να γίνει ομαλά είτε για τους καθηγητές είτε τους φοιτητές .Για το λόγο αυτό, αναμένει την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη όπως επίσης ορίζεται στο ίδιο Προεδρικό διάταγμα.
Αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου για την εξέλιξη αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ