Διάλογος Δήμου Ιωαννιτών και ΤΕΕ/ΤΗ και συναίνεση για τη στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Τη στρατηγική, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα έργα του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών, παρουσίασε στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου/ Τμήματος Ηπείρου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας. Υπήρξε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση, στην οποία διαπιστώθηκε σύμπλευση απόψεων.
Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος το Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται στις προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου για το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, τις βασικές κατευθύνσεις του οποίου προσπαθεί να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή.
Στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ – η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ – υπήρξε διεξοδικός διάλογος κατά τη διάρκεια του οποίου αναλύθηκαν όλες οι πτυχές του Στρατηγικού Σχεδίου και υπήρξε πλήρης συμφωνία με τους στόχους που θέτει και τα προτεινόμενα έργα που συμπεριλαμβάνει.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου ζήτησαν να μελετηθούν διεξοδικά οι επιπτώσεις από την υλοποίησης του σχεδίου κυρίως σε ότι αφορά στην επιλογή για τη δημιουργία του νέου Δημαρχείου στο ΚΕΠΑΒΙ. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μανταλόβας δεσμεύθηκε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της μελέτης για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, την οποία προκηρύσσει ο Δήμος Ιωαννιτών εντός του Ιανουαρίου.
Επίσης τα μέλη του ΤΕΕ έθεσαν το θέμα της αξιοποίησης του “εργαλείου” των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε παρεμβάσεις που σχεδιάζει ο Δήμος. Ο Αντιδήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός της δουλειάς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των πλεονεκτημάτων που έχει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Ο κ. Μανταλόβας είπε πως η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΗ θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα υιοθετηθεί στην περίπτωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν στο χώρο των πρώην Στρατιωτικών Φυλακών, κι ενδεχομένως και στην ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας των Ιωαννίνων.
Επίσης στο πλαίσιο της μελέτης που προκηρύσσει ο Δήμος για τη βιώσιμη κινητικότητα, συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΗ καθώς θα καθοριστούν οι βασικές προτεραιότητες ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κινητικότητα στην πόλη των Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ