Διαδικτυακά σεμινάρια από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) θα διοργανώσει o ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των έξι νέων σχημάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Τα έξι σεμινάρια θα διεξαχθούν το διάστημα 20-29 Σεπτεμβρίου και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα ενημερωθούν από εξειδικευμένα στελέχη του οργανισμού για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων.

Το πρόγραμμα των Webinars: Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8).
Δωρεάν σεμινάριο την Δευτέρα 20/9 στις 10.00 Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9).
Δωρεάν σεμινάριο την Τρίτη 21/9 στις 10.00 Τοπικά προϊόντα (AGRO 10). Δωρεάν σεμινάριο την Τετάρτη 22/9 στις 10.00. Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11).
Δωρεάν σεμινάριο την Δευτέρα 27/9 στις 10.00 Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12).
Δωρεάν σεμινάριο την Τρίτη 28/9 στις 10.00 Μεταποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπο AGRO 2-5).
Δωρεάν σεμινάριο την Τετάρτη 29/9 στις 10.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο https://simataagro.elgo.gr/

www.e-ea.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ