Διανοίξεις δρόμων και αποκατάσταση υδροδότησης σε κοινότητες του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Τα μηχανήματα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έως αυτή την ώρα(2/12/17) καταβάλλουν προσπάθειες διάνοιξης κοινοτικών δρόμων των τοπικών κοινοτήτων Χρυσοβεργίου, Χαλίκι – Μαγούλες Αιτωλικού και Σταμνάς (θέση «Μπάνια»), προκειμένου ν’ αποκατασταθεί η πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες τους ή τους αγροτικούς – αποθηκευτικούς χώρους που έχουν υποστεί ζημιές. Την ίδια ώρα, η ΔΕΥΑΜ αποκαθιστά το δίκτυο υδροδότησης στους οικισμούς Μαγούλες και Χαλίκι, ενώ τα προβλήματα στην ύδρευση συνεχίζονται για την κοινότητα των Φραγκουλέικων καθώς οι συνεχιζόμενες κατολισθήσεις στην παλαιά Εθνική οδό στο ύψος του Φαραγγιού της Κλεισούρας, καθώς και η υποχώρηση του οδοστρώματος, δεν επιτρέπουν την διέλευση των μηχανημάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ