Διανομή τροφίμων από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ από τον Δήμο Μεσολογγίου

Aπό τη Δευτέρα 29 Μαΐου έως και την Πέμπτη 1 Ιουνίου, θα γίνει διανομή νωπού κρέατος στους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.
Η διανομή θα γίνει από το χώρο όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο τις ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 29/5 από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τρίτη 30/5 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/5 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Πέμπτη 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
Επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα ΑΜΚΑ, ενώ σε περίπτωση εκπροσώπησης, τη σχετική εξουσιοδότηση από τον κύριο δικαιούχο του προγράμματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ