Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης από το ΔΙΕΚ Αγρινίου

Το ΔΙΕΚ Αγρινίου προσπαθεί να διερευνήσει τις ανάγκες κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό καλούνται υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να δηλώσουν την ειδικότητα της προτίμησής τους ώστε να αποτυπωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η πραγματική εικόνα αναγκών κατάρτισης και να προταθούν οι κατάλληλες ειδικότητες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται μέσα από την Ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου (http://iekagrin.sch.gr/).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ