Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας για εισφορά δακοκτονίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνει ότι:
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΠΟΛ 1162/3-11-2016 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016 – 2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.» η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 0,03 €/κιλό.
Η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους. Επίσης, οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2016 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.
Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στις οποίες εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016 είναι οι εξής:
Άνω & Κάτω Ρευματιά, Άνω Ράχη, Άσσος, Βρυσούλα, Δεσποτικά, Εκκλησιές, Θεσπρωτικό, Καμαρίνα, Κρυοπηγή, Κοτσανόπουλο, Κρανέα, Λούρος, Μυρσίνη & Μεγαδέντρο, Νικολίτσι, Πολυστάφυλο, Ριζά, Σκιαδάς, Σφηνωτό, Στεφάνη, Τρίκαστρο, Χειμαδιό, Ωρωπός. 
Οι παραγωγοί που έχουν ελαιοκτήματα στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Πρέβεζας, στις οποίες δεν εφαρμόστηκε πρόγραμμα δακοκτονίας το 2016, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας για το ελαιόλαδο που προέρχεται από τα ελαιοκτήματα αυτά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ