Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας ΠΔΕ – Μέτρα και ενέργειες αντιμετώπισης της έλλειψης ασφαλούς νερού στο Αιτωλικό

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης της η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας ΠΔΕ, υλοποιώντας το συμβουλευτικό της ρόλο, με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του πληθυσμού, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του νερού στο δίκτυο Αιτωλικού συμπληρωματικά συστήνει στους πολίτες τα παρακάτω μέτρα που αφορούν τόσο τις κατοικίες όσο και τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος:
Α. Χρήση σκευών μιας χρήσης
Β. Προμήθεια πλαστικών δοχείων-περιεκτών κατάλληλων για τρόφιμα για την μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση νερού
Γ. Να μη χρησιμοποιείται το νερό για καμία παραγωγική διαδικασία τροφίμων ή ποτών
Δ. Αποσύνδεση των συσκευών και μηχανημάτων παραγωγής καφέ, ροφημάτων, πάγου κλπ από το δίκτυο ύδρευσης
Ε. Αποσύνδεση από το δίκτυο φίλτρων ή άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν το νερό
ΣΤ. Προμήθεια απολυμαντικών χεριών
Ζ . Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης χρήσης του νερού του δικτύου σε εμφανή σημεία δημοσίων χώρων και δημόσιων παροχών νερού από το δίκτυο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ