Δράση προσφοράς από την Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Αγρινίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τα Χριστούγεννα

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Αγρινίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως κάθε χρόνο, έτσι και τις άγιες αυτές ημέρες μοίρασε σε άπορους συμπολίτες μας τρόφιμα και άλλα είδη τα οποία προσφέρθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία, τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Κοινωνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Αγρινίου, μαθητές και πολίτες της περιοχής.Η δράση αυτή είναι ένα μέρος της συνολικότερης προσφοράς του Ε.Ε.Σ. , καθώς όλο το χρόνο στηρίζει συμπολίτες μας όχι μόνο με υλικές παροχές αλλά και με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, φροντίζοντας να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ