Δ.Λευκάδας – Ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Π.Ι.Ν.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), δυο έργα του Δήμου Λευκάδας:
1. την αποκατάσταση του δρόμου Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα), ύψους 2.800.000 €.
2. τη Μελέτη για αποκατάσταση του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων» ύψους 86.800 €.
Οι συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, έφεραν αποτελέσματα. Η προσωπική δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αλέξη Χαρίτση προς το Δήμαρχο Λευκάδας Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, πριν ένα χρόνο, τηρήθηκε και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Η θετική αυτή κατάληξη, ήταν αποτέλεσμα επίπονων, επίμονων, συντονισμένων, συνεχών προσπαθειών του Δημάρχου και των αρμόδιων Αντιδημάρχων μετά από επανειλημμένες συναντήσεις, διαβουλεύσεις και αφού ξεπεράστηκαν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Με τη εξέλιξη αυτή, αφενός ανοίγει ο δρόμος για τη υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα υποδομής του Δήμου μας (σύνδεση της ορεινής με την παραλιακή Λευκάδα), ενώ με την ολοκλήρωση της μελέτης για τον κινηματογράφο «Απόλλων» δίνεται η δυνατότητα της διεκδίκησης των πόρων, που απαιτούνται για την ανακατασκευή του.
Ο Δήμος Λευκάδας, όπως είναι γνωστό, έχει προχωρήσει με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ύψους 50.000 €, στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μελέτης του δρόμου «Λαγκάδα» με την ολοκλήρωσή της οποίας (υπολογίζεται για τις αρχές του 2018), θα προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης, την περίοδο ακριβώς που θα ολοκληρώνονται οι υπόλοιπες γραφειοκρατικές διαδικασίες (ένταξη του κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Δήμου, κ.λπ.).
Για τον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων» και μετά την εγγραφή του ποσού των 86.800 € στον προϋπολογισμό, θα προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της μελέτης. Είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος Λευκάδας στη συνέχεια, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα επιδιώξει την πάση θυσία χρηματοδότηση του έργου για την ανακατασκευή του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων».
Τέλος, ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) για τη θετική συμβολή της, ιδιαίτερα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες ένταξης των έργων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ