Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2017, το οποίο εκτός των συνεχιζόμενων, περιλαμβάνει νέα έργα συνολικού ύψους 937.000 ευρώ.
Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Σπ. Διαμαντόπουλος, ο σχεδιασμός και η σύνταξη του Προγράμματος έγινε με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την στήριξη των δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών και της νεολαίας. Διατηρεί έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές αποφάσεις με ευθύνη αλλά και κατανόηση. Οι απαιτούμενοι δε οικονομικοί πόροι για την εφαρμογή του, προέρχονται από την ετήσια κρατική επιχορήγηση ύψους 566.000 (ΣΑΤΑ) καθώς επίσης ίδια έσοδα ύψους 371.000€.
Αναλυτικότερα, το Τεχνικό πρόγραμμα νέων έργων για το 2017, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση νέων αθλητικών χώρων και στις τρείς δημοτικές ενότητες (Μεσολόγγι – Αιτωλικό και Οινιάδες), συνολικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, όπως επίσης και την κατασκευή και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου ύψους 120.000. Στο αναφερόμενο ποσό, θα πρέπει να προστεθούν και οι οικονομικές δυνατότητες (για τον ίδιο σκοπό) που προκύπτουν μέσα από το Πράσινο Ταμείο ύψους 200.000€ και οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημιουργία νέων πρότυπων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις περιοχές του Άγιου Θωμά, στο Μεσολόγγι στη θέση Ανατολικά Αλύπεδα, στο Ευηνοχώρι, στην Πεντάλοφο και στην Κατοχή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο ακόμη παιδικές χαρές σε Ελληνικά και Χρυσοβέργι, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους και το ετήσιο σχέδιο Δράσης του Δήμου μας.
Παραμένοντας στο σκέλος της καθημερινότητας, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις επέκτασης και αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού επίσης σε όλες της δημοτικές ενότητες, αναπλάσεις δημοσίων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και έργα οδοποιίας. Εκτιμάται πως η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και οι εκπτώσεις που θα προκύψουν από τους διαγωνισμούς εκτέλεσης των προαναφερόμενων έργων, θα διασφαλίσουν πλεόνασμα ίδιων κεφαλαίων ύψους περί των 400.000 ευρώ, κατά συνέπεια θα επιτρέψουν την συμπλήρωση του προγράμματος δράσεων με την υλοποίηση και τη συμπλήρωση ευρύτερων παρεμβάσεων. Σημειώνεται δε, πως ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου αναμένει την απόδοση των οφειλών από την λειτουργία των Ελληνικών Αλυκών, οι οποίες ανέρχονται σε 400.000 επίσης.
Επίσης σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται η αναστήλωση – αποκατάσταση της οικίας Κ. Παλαμά μέσω υποβληθείσας πρότασης. (384.500 από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ). Στον ίδιο άξονα χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων, επίσης περιλαμβάνεται και το έργο του γηπέδου Κατοχής, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ (Leader Αλιείας) αλλά και άλλες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν επίσημα κατά την έγκρισή τους αρχές του επομένου έτους. Ταυτόχρονα, στις προτάσεις του δήμου στο πρόγραμμα «Interreg Ελλάδα – Ιταλία», περιλαμβάνονται εξίσου μεγάλα και καινοτόμα έργα όπως αυτό του Μουσείου ( Port Museum ) στο Αιτωλικό, των οποίων η έγκριση αναμένεται να εξωραΐσει αλλά και να αναβαθμίσει τα σημεία αναφοράς τους.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί πως στον σχεδιασμό του Δήμου ασφαλώς περιλαμβάνονται και τα έργα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό, τα οποία θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2017, έχοντας μακροπρόθεσμο ορίζοντα ολοκλήρωσης και ιδιαίτερα φιλόδοξο πεδίο ριζικής αναμόρφωσης των υποδομών του δήμου.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος χαρακτηρίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 ως «Ορθολογικό και ρεαλιστικό προγραμματισμό έργων σε όλη την έκταση του δήμου, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών της καθημερινότητας των δημοτών.
Αποτελεί δε ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών το οποίο συντάχθηκε κατόπιν συνεννόησης και συνεχούς επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, αντιπροσωπεύοντας κυρίως την επιθυμία αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα των νέων ανθρώπων σε δραστηριότητες όπως είναι ο αθλητισμός.
Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα είναι συνεπής στην απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, καθώς η δημοτική αρχή έχει και τη δυνατότητα αλλά κυρίως την πολιτική βούληση που απαιτείται για την εφαρμογή του προγράμματός της. Το έχει αποδείξει κατά τους 26 προηγούμενους μήνες της θητείας της συνεχίζοντας με σταθερότητα στην εφαρμογή των προγραμματικών θέσεών της».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ