Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο νέος Οργανισμός Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Την τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ενέκρινε, με διευρυμένη πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, κατά

τη χθεσινή συνεδρίασή του.

«Ο νέος Οργανισμός ενσωματώνει το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για εστίαση

τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην κοινωνία, αλλά και τις αξίες της νομιμότητας, του δικαίου

και της διαφάνειας, στις οποίες βασίζεται διαχρονικά η Περιφέρειά μας» τόνισε ο

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας απευθυνόμενος στο Σώμα και

συμπλήρωσε:

«Μέσα από τη εμπειρία μας των 5 ετών ως Περιφερειακή Αρχή και με γνώμονα πάντα την

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, προχωρήσαμε, με διαδικασίες εκτενούς διαβούλευσης,

στην αναθεώρηση του οργανωτικού σχήματος της Περιφέρειας, ώστε να αυξηθεί η

αποτελεσματικότητά μας.

Ο νέος Οργανισμός, όχι μόνο αντιμετωπίζει αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά

ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των νέων αρμοδιοτήτων που έρχονται στην Περιφέρεια,

και ιδίως, αυτές του Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και

της Κοινωνικής Μέριμνας».

Επίσης ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε του υπαλλήλους της Περιφέρειας που εργάστηκαν

για την αναθεώρηση του Οργανισμού, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού

Συντονισμού και Διοίκησης Δημήτρη Δριβίλα, που με την ανάληψη των καθηκόντων του

ανταποκρίθηκε άμεσα ώστε να υπάρξει το νέο σχέδιο.

Για τη διαμόρφωση του αναθεωρημένου Οργανισμού, που παρουσίασε στο Σώμα ο κ.

Δριβίλας, υπήρξε διαβούλευση με υπηρεσιακούς και θεσμικούς παράγοντες, καθώς και με

πάνω από 10 συλλόγους υπαλλήλων, των οποίων οι περισσότερες παρατηρήσεις

ελήφθησαν υπόψη, ακόμα και αυτές που κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ