Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας

Hospital surgery corridor

365 θέσεις (120 Δυτική Ελλάδα, 118 Πελοπόννησο, 48 Ηπειρο και 79 Ιόνια νησιά) από το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο σύστημα Υγείας, προκυρήχθηκαν μέσω του ΟΑΕΔ και θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα στα Νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας καλύπτοντας σημαντικές αναγκες. Οι θέσεις αυτές, είναι στις ειδικότητες:

νοσηλευτικής,
τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων,
ραδιολόγων-ακτινολόγων,
φυσικοθεραπευτών,
διοικητικού προσωπικού κ.α.
Είναι δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης και παροχή ανθυγιεινού επιδοματος. Το ανωτέρω Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών Υγείας και τη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ