Εισήγηση Γ.Παπαναστασίου στην Ειδική συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016

Αναλυτικά η εισήγηση του Δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου, για τον απολογισμό του 2016:

Σας καλωσορίζω στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016.
Θέλω προκαταβολικά να ευχαριστήσω όλους εσάς, για τη συνεργασία που αναπτύξαμε το περασμένο διάστημα, αλλά και το προσωπικό του Δήμου για την προσπάθεια που κατέβαλε, με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα σημαντικό έργο, προς όφελος των δημοτών μας.
Ένα έργο που αποτυπώνεται εύγλωττα μέσα από τις 365 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις 359 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις 78 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις 623 αποφάσεις Δημάρχου.
Δουλέψαμε σκληρά, για να φέρουμε εις πέρας μια σειρά από έργα και δράσεις, να δρομολογήσουμε παρεμβάσεις και να διαχειριστούμε την καθημερινότητα των δημοτών όσο καλύτερα γινόταν.
Δεδομένων των συνθηκών, τα βήματα που κάναμε το 2016 προς την επίτευξη των στόχων μας ήταν μεγάλα.
Δεν αναζητούμε άλλοθι στην αναπόδραστη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η χώρα και τις επιπτώσεις που αυτή δημιουργεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Απεναντίας, τα σημαντικά προβλήματα της Χώρας, μας πεισματώνουν, μας καθιστούν περισσότερο δημιουργικούς και αποτελεσματικούς στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων το 2016, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 το υπόλοιπο στο ταμείο του Δήμου ήταν 8.770.326 ευρώ.
Όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν βελτιωθεί.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου καλύπτονται πλήρως και υπάρχει πάντα και ένα αποθεματικό ασφαλείας.
Ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Το άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης, χρηστής διαχείρισης είναι ότι, μέσα σ’ ένα δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον, που προκαλεί ασφυξία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Αγρινίου όχι απλά καλύπτει τις υποχρεώσεις του, αλλά μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα από ίδιους πόρους, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών.
Σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου αποτελεί η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, στην οποία προχωρήσαμε, αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα που αφορούν στην καταγραφή, στους τίτλους ιδιοκτησίας, στη μη έκδοση διαπιστωτικών πράξεων σε σχολεία που περιήλθαν στο Δήμο και στη μη ολοκλήρωση της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο (π.χ. Ε.Α.Κ.).
Η προσπάθειά μας στον τομέα αυτό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Παρ’ ότι θα χρειαστεί ακόμη πολλή δουλειά για την ολοκλήρωσή της, η σαφώς καλύτερη γνώση που διαθέτουμε σήμερα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σωστή αξιολόγησή της και την εκπόνηση προγράμματος αξιοποίησής της.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου αποτέλεσε βασικό μας μέλημα.
Αξιοποιήσαμε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς περιθωριοποιήσεις για πολιτικούς ή άλλους λόγους, με μοναδικό κριτήριο την αξιοκρατία και τη δυνατότητα παραγωγής έργου.
Προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της οποίας μειώνουμε την γραφειοκρατία και αυξάνουμε τη διαφάνεια.
Η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, συνέβαλαν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας εντάσσεται η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων, (backoffice), το οποίο εντός του 2017 θα καταστεί υποχρεωτικό σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα – αιτήματα μετατρέπονται από το τμήμα πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικά και διαχέονται εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήματος, μειώνεται το λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγικότητα του διοικητικού μηχανισμού.
Παράλληλα, συντάσσουμε κανονισμό διακίνησης εγγράφων, που δεν υπήρχε προηγουμένως, ούτως ώστε όλος ο Δήμος να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο.
Για την εφαρμογή των δύο αυτών πρωτοβουλιών, σχεδιάζεται η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στελεχών του Δήμου.
Εκπαίδευση επίσης πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες για το νέο Σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου, ώστε οι υπηρεσίες μας να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διαχειριστικές απαιτήσεις του νέου ΕΣΠΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι δύο παράγοντες που ανέφερα, της οικονομικής κατάστασης και της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του πλαισίου της συνολικής στρατηγικής που έχουμε καταθέσει για το Δήμο μας, και προς την οποία συντείνουν όλες οι προσπάθειες και οι ενέργειές μας.
Η στόχευσή μας ήταν και παραμένει σαφής: Θέλουμε ένα Δήμο με ταυτότητα – Έναν Τόπο να ζεις.
Με το πλέγμα των πολιτικών που αναπτύσσουμε, προσδίδουμε στο Αγρίνιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
Της πράσινης πόλης, με αξιοποίηση ενεργειακών τεχνολογιών στις δημόσιες υποδομές και λειτουργίες, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Της έξυπνης πόλης, με ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις.
Της Βιώσιμης πόλης, με υποδομές και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των δημοτών και στη βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Της ανθεκτικής πόλης, με αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής στήριξης, ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, προστασία της απασχόλησης και της ασφάλειας των πολιτών.
Η ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με τη λειτουργία αποτελεσματικών υποδομών κοινωνικής στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και όσων χτυπήθηκαν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, αποτέλεσε κομβικό σημείο της πολιτικής μας το 2016.
Χιλιάδες συμπολίτες μας με οικονομικές δυσκολίες βρήκαν καταφύγιο και υποστηρίζονται από τις δομές του Δήμου.
Οι ωφελούμενες οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου το 2016 ανήλθαν στις 2.250.
Στον τομέα αυτόν, επιτρέψτε μου μια αναφορά στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας, όπου οι θέσεις του Δήμου Αγρινίου δικαιώθηκαν πανηγυρικά, με αποτέλεσμα από το καλοκαίρι του 2016 το πρόγραμμα να εφαρμόζεται πλέον με τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Υπενθυμίζω ότι πάγια θέση του Δήμου ήταν και είναι ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη Διοικητική διάρθρωση της χώρας, τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Η Κυβέρνηση, για δικούς της λόγους, σε αρκετές περιπτώσεις είχε ορίσει ως δικαιούχους τις Περιφέρειες, οι οποίες αδυνατούσαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να ζητηθεί η συνδρομή των Δήμων στην εφαρμογή του.
Αισθάνομαι την ανάγκη από το βήμα αυτό, να ευχαριστήσω τους εθελοντές γιατρούς της πόλης, οι οποίοι υποστήριξαν τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου, εξυπηρέτησαν τη χρονιά που πέρασε 4049 ωφελούμενους, είτε στα ιατρεία τους είτε στη δομή του Δήμου.
Στις δράσεις του Κοινωνικού Ιατρείου πρέπει επίσης να προσθέσουμε την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός συνδημοτών μας, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο, υποστήριξε 4.878 συμπολίτες μας που αδυνατούσαν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους.
Πολλές από τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν αναπτύσσαμε σημαντικά τον τομέα του Εθελοντισμού στο Δήμο. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αν πούμε ότι έχουμε φέρει τον Εθελοντισμό δυναμικά στο προσκήνιο.
Τον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, συμπληρώνει η δράση της ΚΟΙ.Π.Α., το έργο της οποίας στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ παρουσιάστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Να υπενθυμίσω μόνο ότι η αποτελεσματική λειτουργία της ΚΟΙΠΑ, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στο 2017 να προχωρήσουμε στη δημιουργία δύο νέων ΚΔΑΠ ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας (στον Αγ. Κωνσταντίνο και στο Καινούργιο), στη δημιουργία 3 βρεφικών τμημάτων σε παιδικούς σταθμούς, στην απασχόληση Παιδίατρου, Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθεί και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των κτηριακών υποδομών, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι,
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας επιβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης των δομών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το 2016 εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου με προϋπολογισμό 483.840 ευρώ.
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιούνται στην περιοχή. 
Επίσης, το 2016 εντάξαμε στο ΕΣΠΑ:
τη λειτουργία Δομής Παροχής Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο με προϋπολογισμό 416.520 ευρώ,
τη λειτουργία Δομής Αστέγων Δήμου Αγρινίου με προϋπολογισμό 631.800 ευρώ,
τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας με προϋπολογισμό 600.120 ευρώ.
ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης – οικοτροφείων του Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” στο Αγρίνιο προϋπολογισμού 1.944.565 ευρώ.
Για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, επενδύουμε στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 250.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Όπως ανέφερα και στην αρχή, η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε από ίδιους πόρους έργα αυτεπιστασίας, έργα σχετικά μικρού προϋπολογισμού, αλλά και μελέτες που απαιτούνται για την ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ.
Δεν είναι όμως στις προθέσεις μου αυτή την ώρα να παραθέσω αναλυτικά ανά τομέα αρμοδιότητας τις δράσεις και τα επιτεύγματα της δημοτικής αρχής για το 2016. Το σημαντικό έργο της αντιμετώπισης της καθημερινότητας που επιτεύχθηκε στους τομείς της αυτεπιστασίας, της ύδρευσης, του πρασίνου, της καθαριότητας, του περιβάλλοντος, των κοινόχρηστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού κλπ. Αυτό θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.
Θα αρκεστώ μόνο στις δράσεις και πρωτοβουλίες, που σε συνδυασμό με την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη της δημιουργίας της νέας ταυτότητας του Αγρινίου.
Δεν μας ενδιαφέρουν τα έργα – πυροτεχνήματα που δεν εντάσσονται σε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό, εγκαινιάζονται με τυμπανοκρουσίες και εν συνεχεία αποδεικνύονται υπερκοστολογημένα και δυσλειτουργικά.
Μας ενδιαφέρουν τα έργα που αποτελούν μέρος του συνολικού, στρατηγικού σχεδιασμού μας για το Αγρίνιο και διευκολύνουν με διάφορους τρόπους την ζωή των κατοίκων του, όχι πρόσκαιρα αλλά σε βάθος χρόνου.
Και μας ενδιαφέρει επίσης ό,τι γίνεται, να γίνεται σωστά και με απόλυτη διαφάνεια.
Το 2016 σημαντικό μέρος των δυνάμεών μας κατευθύνθηκε στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που παρουσίαζαν αρκετά ενταγμένα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ έργα, ώστε να προωθήσουμε την κατασκευή τους και να τα εντάξουμε στον συνολικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Δήμου.
Τα προβλήματα που επιλύσαμε και ο νέος μας σχεδιασμός, μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον του Αγρινίου.
Η λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης, για την οποία εξασφαλίσαμε ποσό 4.300.000 ευρώ από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλάζει την εικόνα της εισόδου της πόλης και δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας στην περιοχή.
Στο ίδιο πρόγραμμα, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εντάχθηκαν έργα που δημιουργούν μια νέα ταυτότητα στην πόλη, βελτιώνουν αισθητά το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με εξασφαλισμένες πιστώσεις 13.000.000 ευρώ.
Τα έργα αφορούν:
– στην ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ,
– στην επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ,
– στη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ,
– στην ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ,
– στην ενίσχυση αστικού πρασίνου & αστικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ,
– στον εκσυγχρονισμό και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ,
– στην προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λεωφορείων (με κατασκευή στάσεων) προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Κι επειδή δεν νοείται βιώσιμη πόλη χωρίς επιχειρηματικότητα, από το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης εξασφαλίσαμε:
– πιστώσεις 2.000.000 ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας,
– 700.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων.
– 900.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης.
Τα ποσά που ανέφερα αφορούν τις εξασφαλισμένες πιστώσεις από το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Στο ίδιο πρόγραμμα προβλέπονται ακόμη έργα συνολικού προϋπολογισμού 49.850.000 ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:
– Ανάδειξη περιοχών ανοικτών ρεμάτων προϋπολογισμού 6.100.000 ευρώ,
– Προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους Αγίου Χριστοφόρου προϋπολογισμού 3.550.000 ευρώ,
– Αποκατάσταση- Αρχοντικού Σωχωρίτη και δημιουργία μικρού αστικού πάρκου πέριξ αυτού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ,
– Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ,
– Αξιοποίηση και ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών μονάδων προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ,
– Δημιουργία κόμβου επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Ιωαννίνων στη θέση του Εθνικού Σταδίου προϋπολογισμού 500.000 ευρώ,
– Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ,
– Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ,
– Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους προϋπολογισμού 500.000 ευρώ,
– Αντικατάσταση τμημάτων αποχετευτικού δικτύου πόλεως Αγρινίου και αντικατάσταση του συνδετήριου αγωγού λυμάτων με τον κεντρικό συλλεκτήριο προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ.
Με τη σωστή προετοιμασία και τις συντονισμένες προσπάθειές μας, φιλοδοξούμε ότι θα εξασφαλίσουμε τα ποσά που απαιτούνται και στο τέλος της πενταετίας οι παρεμβάσεις μας θα έχουν αλλάξει δραστικά την φυσιογνωμία της πόλης.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που επεξεργαζόμαστε, και για το οποίο εξασφαλίσαμε ήδη πίστωση 60.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Στην κατεύθυνση αυτή ολοκληρώσαμε την αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης, η εφαρμογή της οποίας θα αρχίσει εντός του έτους.
Κι επειδή τα έργα στα οποία αναφέρθηκα αφορούν στο μεγάλο αστικό κέντρο, την πόλη του Αγρινίου, θέλω με έμφαση να τονίσω ότι ασφαλώς δεν διαφεύγει της προσοχής μας η υπόλοιπη περιοχή του Δήμου, οι Δημοτικές Ενότητες, με τα τεράστια προβλήματα και τις μεγάλες προοπτικές.
Ήδη, η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. σχεδίασε και εξασφάλισε ένα Νέο Πρόγραμμα CLLD – Leader «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με σημαντική χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια ύψους δημόσιας δαπάνης 8.200.000,00 €.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων, σε όλη την έκταση ευθύνης της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε..
Υπολογίζεται ότι το 70% περίπου των πόρων του προγράμματος θα κατευθυνθεί στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου.
Επίσης, για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, πλην της πόλης του Αγρινίου, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για την υποβολή πρότασης σε οποιαδήποτε πρόσκληση προκύψει από το ΕΣΠΑ, ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο που θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών και την ανάπτυξη της περιοχής, με αιχμή βεβαίως την λίμνη Τριχωνίδα και τον ποταμό Αχελώο.
Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής, καταθέσαμε ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας», συνολικού προϋπολογισμού 13.810.000 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει:
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΜΑΥ)
Κέντρου Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΑΥ)
Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Η προσπάθεια για βελτίωση της Καθαριότητας στο Δήμο είναι συνεχής και αποδίδει καρπούς. Ενισχύσαμε την υποδομή με ένα νέο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και 500 νέους μπλε κάδους, ενώ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων, το οποίο παραλαμβάνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Επίσης, πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ καταθέσαμε ήδη για το έργο: «Αντικατάσταση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μακρυνείας», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, η οποία προβλέπει την αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από Ζευγαράκι έως περιοχή Γραμματικού ( περίπου 4 Km).
Κυρίες και κύριοι,
Το 2016 έχουμε καταθέσει σημαντικό έργο σε ολόκληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων μας, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών και την προώθηση των ζητημάτων του Αγρινίου.
– Αναδείξαμε την αναγκαιότητα κάθετης σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, πρόταση που καθημερινά κερδίζει έδαφος και αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
– Συμβάλλαμε καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη χάραξη του δρόμου Αγρίνιο – Καρπενήσι.
– Προωθήσαμε τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αγγελόκαστρο.
– Παρακολουθούμε και στηρίζουμε τις προσπάθειες για την έλευση του φυσικού αερίου στο Αγρίνιο.
– Ενισχύσαμε την εξωστρέφεια του Δήμου, συμμετέχοντας σε διάφορα δίκτυα, όπως π.χ. το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, το οποίο τον επόμενο μήνα οργανώνει διημερίδα στο Αγρίνιο.
– Καταθέσαμε δώδεκα προτάσεις για συμμετοχή μας στα διασυνοριακά προγράμματα Interreg.
– Συμμετείχαμε σε τουριστικές ή θεματικές εκθέσεις, όπως το Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στην Καλαμάτα, με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και των προϊόντων που παράγει.
– Μετατρέπουμε τις εκδηλώσεις Ελαία σε θεσμό.
– Οργανώσαμε επτά ενημερωτικές ημερίδες με θεματολογία την Αγροτική Ανάπτυξη στο Δήμο Αγρινίου.
– Αντιμετωπίσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.
– Επιλύσαμε σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα που προέκυψαν από τη νέα νομοθεσία περί παιδικών χαρών.
– Εφαρμόσαμε ξανά το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος για τους χρήστες.
– Εγκαταστήσαμε 13 νέα σημεία δωρεάν ασύρματου internet.
Στην παιδεία, στηρίζαμε εμπράκτως την εκπαιδευτική κοινότητα και προσπαθήσαμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Συνεχίσαμε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των φοιτητών και την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Στον Πολιτισμό, επιδείξαμε σημαντική κινητικότητα και μέρα με τη μέρα χτίζουμε μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου.
Οργανώσαμε πλήθος και υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις.
Αναδεικνύουμε τη δημιουργικότητα του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής.
Η Δημοτική Πινακοθήκη, εξελίσσεται σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
Η παλιά Δημοτική Αγορά, που αποτελεί σημείο ιστορικής αναφοράς για την πόλη, μετατρέπεται σε σύγχρονο σημείο αναφοράς, μέσω των εκδηλώσεων και της αξιοποίησης των χώρων που διαθέτει.
Η δράση του ΔΗΠΕΘΕ καθίσταται καθοριστική στην αναβάθμιση του πολιτισμού και του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου.
Οι επιτυχημένες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων κατέστησαν το Αγρίνιο ελκυστικό προορισμό με αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την αύξηση της επισκεψιμότητας. 
Στον Αθλητισμό, δώσαμε έμφαση τόσο στις μαζικές εκδηλώσεις του όσο και στις μεγάλες διοργανώσεις που διαφημίζουν το Αγρίνιο και προσελκύουν επισκέπτες.
Οι παρεμβάσεις μας στο ΔΑΚ έλυσαν προβλήματα και αναβάθμισαν τις εγκαταστάσεις και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το Δημότες μας.
Φίλες και φίλοι,
Θα μπορούσαμε να αναφερθώ σε πολλά πράγματα ακόμα στον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το 2016.
Αναφέρθηκα στα πιο σημαντικά, σ’ εκείνα που δίνουν το στίγμα της πολιτικής μας.
Ασφαλώς υπήρξαν λάθη και καθυστερήσεις. Και υπάρχουν επίσης πολλά που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, κυρίως στον τομέα της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών. Πρώτοι εμείς το αναγνωρίζουμε.
Όμως, τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι προσεγγίζουμε βήμα – βήμα το όραμά μας για ένα Αγρίνιο με ταυτότητα – έναν τόπο να ζεις.
Δεν υπάρχει σήμερα ούτε ένας τομέας στον οποίο η κατάσταση να μην είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με αυτήν που παραλάβαμε.
Και για τη συνέχεια είμαστε πιο αισιόδοξοι, γιατί ήρθε πλέον η ώρα να θερίσουμε αυτά που σπείραμε αυτά τα δύο χρόνια.
Με καθημερινό αγώνα, με αθόρυβη αλλά ουσιαστική δουλειά, με μεράκι, αλλά και πνεύμα συνεργασίας, καταφέραμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
Δεν διστάσαμε, ούτε θα διστάσουμε στο μέλλον, να υιοθετήσουμε απόψεις και προτάσεις των άλλων δημοτικών παρατάξεων, εφόσον θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον των δημοτών.
Γιατί είμαστε αυτοί που πριν από 2,5 χρόνια ήρθαμε να ενώσουμε τους Αγρινιώτες.
Τιμούμε το ηθικό συμβόλαιο με τους δημότες μας, που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία.
Χτίζουμε μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Τους λέμε πάντα την αλήθεια, ακούμε την κριτική τους και μαζί προχωρούμε για να αλλάξουμε τον Τόπο μας.
Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμβάλλουν με τις προτάσεις, τις ιδέες τους και την εθελοντική συμμετοχή τους.
Μαζί θα προχωρήσουμε και θα αλλάξουμε το Αγρίνιο.
Για το Αγρίνιο της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης, του μέλλοντος.
Το Αγρίνιο που αγαπάμε.
Το Αγρίνιο που μας ενώνει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ