Εκδήλωση – «Αριστοτέλης: 2400 χρόνια διαχρονικής σκέψης» το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου, το Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών του τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τούς Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού των 2400 χρόνων από τη γέννηση του φιλοσόφου και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην κτίριο Τραπέζης Ελλάδος) το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και από ώρα 05:00 μ.μ. Κάποιες από τις ποικίλες όψεις της αριστοτελικής φιλοσοφίας θα παρουσιάσουν οι παρακάτω εισηγητές:  Ελένη Καραμπατζάκη, τ έ ω ς Α ν α π λ η ρ ώ τ ρια Κ α θ η γ ή τ ρια Φιλ ο σ ο φία ς τ ο υ Π α ν ε πισ τ η μίο υ Ιω α ν νίν ω ν : «Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη επιστήμη.»  Δημήτρης Τζωρτζόπουλος, Διδ ά κ τ ω ρ Φιλ ο σ ο φία ς, Ε πίτιμ ο ς Σ χ ο λικ ό ς Σ ύ μ β ο υ λ ο ς : «Η κοινωνική και πολιτική ηθική στον Αριστοτέλη με επίκαιρες επισημάνσεις.»  Βασιλική Σολωμού-Παπανικολάου, Ε πίκ ο υ ρ η Κ α θ η γ ή τ ρια Φιλ ο σ ο φία ς τ ο υ Π α ν ε πισ τ η μίο υ Ιω α ν νίν ω ν : «Οι βασικές αρχές της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη.»  Χάρης Ταμπάκης, Διδ ά κ τ ω ρ Φιλ ο σ ο φία ς, D E A Π α ν ε πισ τ η μίο υ Π α ρισίω ν, Φιλ ό λ ο γ ο ς : «Οι τύχες του αριστοτελισμού από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους.» Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση κατά την οποία οι εισηγητές θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήματα και να εκλαϊκεύσουν ζητήματα σχετικά με τα νοήματα και την εγκυρότητα της αριστοτελικής σκέψης. Την εκδήλωση θα συντονίσει η κυρία Κωνσταντία Ζαφείρη, Φιλ ό λ ο γ ο ς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας. Στούς μετέχοντες στην ημερίδα προβλέπεται να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον το επιθυμούν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ