Εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή στο Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ

Μετά τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής προέβει την παρακάτω δήλωση:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τις επιχειρήσεις – μέλη των τριών νομών της Περιφέρειας που συμμετέχουν στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη καθώς και τα αντίστοιχα Επιμελητήρια για την ομόφωνη εκλογή μου ως τακτικό μέλος του Δ.Σ..
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι Συνεταιρισμοί, οι Επιχειρήσεις, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα και βεβαίως τα Επιμελητήρια, οι οποίοι συμπράττουν και συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, την προβολή και προώθησή τους στις αγορές καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ