Ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, και το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ υλοποιούν το Έργο “Κλινικό Παρατηρητήριο για τη Διαγνωστική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση των Ψυχοεξαρτήσεων» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ Ιωάννη Δρίτσα.
Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχους:
1. Τη διεξαγωγή, πάνω σε τακτική βάση, επιστημονικών ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση των φαινόμενων των εξαρτήσεω και των παραμέτρων με τις οποίες αυτές συσχετίζονται στο μαθητικό πληθυσμό του Νομού Αχαΐας.
2. Τη συνεχή ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Ενημέρωση, συμβουλευτική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των γονέων ως προς τη διαχείριση προβλημάτων από εξαρτήσεις.
3. Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων για δράση ως αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών καθώς και προώθηση και υποστήριξη των προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.
4. Την υποστήριξη στην κατάρτιση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών που ασχολούνται με το θέμα.
5. Τη διευκόλυνση στη σύνδεση και τη συνεργασία με σχετικούς εξωτερικούς Φορείς κατά των εξαρτήσεων και Υπηρεσίες διάγνωσης και υποστήριξης όπως η Παιδοψ. Κλινική στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ΟΚΑΝΑ κ.α.
Η Εκδήλωση με Συντονίστρια τη κυρία Μανουσάκη Μαρία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές και το ευρύ κοινό και θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19.00 στο Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ.
Θα παρευρεθεί η Πρόεδρος του Σωματείου κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου.
Στα πλαίσια δημοσιοποίησης του Έργου προβλέπεται ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες δράσεις και τους επιστημονικούς Φορείς οι οποίοι συμμετέχουν και υποστηρίζουν αυτό το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ